Ako diagnostikovať Crohnovu chorobu?

Ako diagnostikovať Crohnovu chorobu?

Podozrenie na diagnózu Crohnovej choroby možno získať na základe rozhovoru (anamnézy) a lekárskej prehliadky. Ak po uskutočnenom pohovore a lekárskej prehliadke vzniká podozrenie Crohnovej choroby, lekár vykoná ešte niekoľko vyšetrení, ktoré sú uvedené ďalej.

ENDOSKOPIA

Endoskopia je najdôležitejšia diagnostická metóda. Pri vyšetrovaní sa používa endoskop – úzka ohybná rúrka so zdrojom svetla a malou kamerou, z ktorej sa zábery posielajú priamo na obrazovku. Gastroenterológ pomocou endoskopu pozoruje tráviacu rúru. Pri vyšetrení hrubého čreva lekár zavedie endoskop cez konečník, v prípade horných častí tráviaceho traktu – cez ústa.

HISTOLÓGIA

Počas endoskopického vyšetrenia lekár odoberie kúsky tkaniva z postihnutých častí tráviacej rúry (biopsia). Vzorka sa potom podrobne preskúma v laboratóriu, kde sa mikroskopicky vyhodnotí. Histopatologický posudok je dôležitý, keďže sa ním potvrdí choroba na základe charakteristického usporiadania buniek. Rovnako pomáha rozlíšiť jednotlivé typy IBD, preukáže stupeň zápalovej aktivity a možnú dyspláziu v prípade dlhodobej choroby. U pacientov s postihnutím hrubého čreva však nie je možné spoľahlivo odlíšiť ulceróznu kolitídu od Crohnovej choroby.

LABORATÓRNE TESTY

  • Krvné rozbory (počet leukocytov, trombocytov, hodnoty reaktantov akútnej fázy zápalu ako sú CRP a FW, hemoglobín) jednoznačne nepotvrdzujú prítomnosť Crohnovej choroby. Sú však dôležité na zistenie aktivity choroby, hodnotenie účinnosti liečby a môžu byť signálom, že sa choroba zhoršuje.
  • Testy stolice (kalprotektín, ktorý je ukazovateľom akútneho zápalu čriev). Prítomnosť kalprotektínu v stolici pomáha odlíšiť IBD od podráždeného čreva, hodnotiť zápalovú aktivitu čreva, účinnosť liečby IBD.

DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE

Rádiologické vyšetrenia sú dôležitými doplnkovými diagnostickými testami, ktoré umožňujú zobrazenie postihnutej časti GI traktu a/alebo komplikácií choroby.
Natívna röntgenová (RTG) snímka brucha: využíva sa u chorých pacientov na vylúčenie toxického megakolónu (závažné rozšírenie hrubého čreva pri ťažkom zápale), prederavenia tráviacej rúry (perforácii) a nepriechodnosti čreva (ileus).
CT enterografia (CTE): vyšetrenie, ktoré poskytuje podobné informácie ako MR enterografia o stave tráviaceho systému, hoci obmedzením je tu RTG žiarenie. CTE má niekoľkokrát nižšiu citlivosť na odhalenie zúženia čreva a fistúl pri Crohnovej chorobe.

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI): je modernejší diagnostický postup, pri ktorom sa nevyužíva röntgenové žiarenie; táto metóda je založená na rezonancii protónov vodíka v silnom magnetickom poli.

  • MRI panvy: dôležité vyšetrenie, ktoré sa používa pri podozrení na komplikácie Crohnovej choroby, ako sú perianálne fistuly a abscesy.
  • Magnetická rezonančná enterografia (MRE): veľmi dôležité vyšetrenie tenkého čreva u pacientov s Crohnovou chorobou. Okrem zmien v lúmene čreva sú viditeľné aj zmeny v jeho stene a okolí (uzliny, fistuly). MR enterografia ukáže aktívny zápal, zúženie čreva a rozšírené črevo pred zúžením (dôležité pri výbere spôsobu liečby).

Ultrazvuk (US): ultrazvuková technológia sa používa na hodnotenie orgánov v panvovej a brušnej oblasti bez toho, aby bol pacient vystavený žiareniu.

  • Ultrazvuk brušnej dutiny, s kontrastnou látkou: stále dôležitejšie vyšetrenie pri diagnostike a monitorovaní IBD. Tento zobrazovací test umožňuje klinickému lekárovi skúmať hrúbku steny čreva a perfúzne vzory, čo indikuje zápalové zmeny, najmä v koncovej časti tenkého čreva (terminálne ileum). Deteguje aj zväčšené lymfatické uzliny, abscesy, striktúry či fistuly.
  • Ultrazvuk cez konečník: na pozorovanie perianálnych fistúl a iných komplikácií.Pomocou tejto metódy možno odlíšiť jednoduché fistuly od zložených fistúl a ich polohu voči análnemu zvieraču. Vyšetrenie je veľmi citlivé na odhaľovanie perianálnych abscesov. Transrektálne USG je bezpečné vyšetrenie bez použitia röntgenového žiarenia. Ak je chorobou postihnuté okolie konečníka, vyšetrenie môže byť bolestivé. V takom prípade je na vyšetrenie lepšie MR malej panvy.

Kapsulová endoskopia: diagnostický nástroj bez žiarenia na vyšetrenie tenkého čreva pomocou kapsule. Pri tomto postupe lekár používa malú bezdrôtovú kameru na snímanie tráviaceho traktu. Kamera je vo vnútri kapsuly, ktorú pacient prehltne. Táto metóda je citlivejšia ako iné zobrazovacie techniky (jejunoileografia, MR enterografia, CT enterografia) pri identifikácii oblastí zápalu v tenkom čreve pacientov bez striktúr alebo obštrukcií čriev. Je určený pre pacientov s podozrením na Crohnovu chorobu tenkého čreva, ktorá nemohla byť potvrdená predchádzajúcimi endoskopickými a zobrazovacími testami.

Crohn_About-disease_Ako_diagnostikovať_Crohnovu_chorobu_imp-txt

EM-109990

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Mimočrevné prejavy Crohnovej choroby
Čo je Crohnova choroba?
Crohnova choroba je chronická choroba. To znamená, že je to trvalá a celoživotná choroba so striedajúcimi sa obdobiami dobrého zdravia (remisie) a obdobiami, keď sú príznaky aktívnejšie (relapsy alebo vzplanutia).
Príznaky
Pacienti s Crohnovou chorobou zažívajú rôzne prejavy a príznaky, ktoré sa líšia od človeka k človeku, môžu sa časom meniť a môžu mať od miernej až po závažnú formu.