Psychologické dôsledky

Psychologické dôsledky

Stres a rozpaky sú každodenným spoločníkom pacientov s Crohnovou chorobou. Typické prejavy, ako je hnačka, bolesť a kŕče, vedú k vysokej úrovni stresu, ktorý je vo väčšine prípadov spojený s hlboko zakoreneným strachom, že nebudete schopní zvládnuť každodenný strach spojený s nečakaným vzplanutím choroby. Ďalším stresovým faktorom je strach z vyšetrenia a testov alebo z chirurgického zákroku.

Chorobu je nutné zvládať s aktívnym a odhodlaným prístupom.

To, samozrejme, závisí od každého jednotlivého pacienta, jeho osobnej situácie a schopnosti vyrovnať sa so stresom. Crohnova choroba a jej mnohostranné prejavy sú stresové faktory, ktoré môžu ovplyvniť váš život. Je len na vás, aby ste prevzali iniciatívu do vlastných rúk a aktívne sa vzopreli svojmu strachu, stresu a chorobe. Svoju cestu začnite sebareflexiou alebo relaxáciou. Ak svoje obavy nepoznáte a nechápete ich, nemôžete ich prekonať.

Niet pochýb o tom, že Crohnova choroba priniesla do vášho života množstvo zmien. Ísť do kina, reštaurácie alebo nákupného centra môže byť pre mnohých pacientov, najmä na začiatku, veľmi stresujúce, ale mali by ste si zachovať pozitívny postoj a optimistický pohľad na život.

EM-109990

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Príznaky
Pacienti s Crohnovou chorobou zažívajú rôzne prejavy a príznaky, ktoré sa líšia od človeka k človeku, môžu sa časom meniť a môžu mať od miernej až po závažnú formu.
Ako diagnostikovať Crohnovu chorobu?
Mimočrevné prejavy Crohnovej choroby