Liečba

Liečba

Psoriasis-Treatment_Liecba.png

Fototerapiu (liečbu svetlom) poznali a používali už v dávnych časoch. Pôsobením svetla na kožu sa spomaľuje rast kožných buniek a zlepšuj sa stav pokožky pri psoriáze. U väčšiny pacientov pôsobí slnečné žiarenie priaznivo a viditeľne zmierňuje kožné prejavy. Pri fototerapii se postihnuté miesta ožiarujú UVB žiarením, ktoré potlačuje prejavy ochorenia.
Ak lokálne lieky nie sú úspešné, použije sa konvenčná systémová liečba. Systémová liečba sa môže podávať vo forme injekcií alebo tabletiek. Konvenčné systémové lieky sú veľmi účinné, no sú spojené s vyšším rizikom vedľajších účinkov. Systémové lieky sa odporúčajú u pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou. U pacientov na systémovej liečbe treba v pravidelných intervaloch testovať krv a krvný tlak.

Biologické lieky (biologiká) predstavujú prelom v liečbe psoriázy. Biologické lieky sa podávajú buď vo forme subkutánnej (podkožnej) injekcie, alebo intravenóznej (vnútrožilovej) infúzie. Na Slovensku sú schválené nasledujúce typy biologických liekov pre liečbu psoriázy: Blokátory TNF-α (Tumor nekrotizujúceho faktoru alfa), blokátory interlekínov 12 a 23, blokátory interlekínov 17.

Lokálna liečba psoriázy sa používa u ľahkých foriem psoriázy, prípadne v kombinácii so systémovou liečbou u stredne ťažkých a ťažkých foriem ochorenia. Pri tomto type liečby sú pacientom aplikované priamo na kožu liečivé látky, obvykle vo forme mastí.

Lokálna topická liečba

Lokálna liečba psoriázy sa používa u ľahkých foriem psoriázy, prípadne v kombinácii so systémovou liečbou u stredne ťažkých a ťažkých foriem ochorenia. Pri tomto type liečby sú pacientom aplikované priamo na kožu liečivé látky, obvykle vo forme mastíi.

Fototerapia

Fototerapia (liečba svetlom) se používa už dlho. Pôsobením svetla na kožu sa spomaľuje rast kožných buniek a zlepšuj sa stav pokožky pri psoriáze. Pri fototerapii se postihnuté miesta ožiarujú UVB žiarením, ktoré potlačuje prejavy ochorenia.

Biologické lieky pri liečbe psoriázy

Biologické lieky (biologiká) predstavujú prelom v liečbe psoriázy. Biologické lieky sa podávajú buď vo forme subkutánnej (podkožnej) injekcie, alebo intravenóznej (vnútrožilovej) infúzie. Na Slovensku môže byť biologická liečba predpísaná pacientom so stredne závažnou až závažnou formou ložiskovej psoriázy.

Biologické lieky

Na Slovensku sú schválené nasledujúce typy biologických liekov pre liečbu psoriázy: Blokátory TNF-α(Tumor nekrotizujúceho faktoru alfa), blokátory interlekínov 12 a 23, blokátory interlekínov 17.

Podporná liečba psoriázy

Niektoré opatrenia môžu zmierniť symptómy psoriázy.

Konvenčná systémová liečba

Systémová liečba sa môže podávať vo forme injekcií alebo tabletiek.

EM-110639