Partneri

Organizácia

Blood Cancer (AML, CLL, MM, etc)

"OZ Lymfoma Slovensko HLBINNÁ 7C, BRATISLAVA"
"Slovenská myelómová spoločnosť – Klub pacientov SMyS ANTOLSKÁ 11 , BRATISLAVA"
"Združenie pacientov s hematologickými malignitami NEZÁBUDKOVÁ 52, BRATISLAVA"
"CML Life Bancíkovej 1 821 03 Bratislava - Ružinov"

Cancer (Prostate, lung, bladder)

Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty BOHROVA 5, BRATISLAVA
OZ Onkoinfo NEZÁBUDKOVÁ 812/52, BRATISLAVA
OZ Nie Rakovine CUKROVÁ 14, BRATISLAVA
Liga proti rakovine Brestová 6 821 02 Bratislava

Gastroenterology (UC, IBD)

Slovak Crohn Club JURIGOVO NÁM. 1, BRATISLAVA
Zväz diabetikov Slovenska SÚŤAŽNÁ 18, BRATISLAVA

Mental Health (Sch, MDD)

Liga za duševné zdravie ŠEVČENKOVA 21, BRATISLAVA
No More Stigma KAPUŠIANSKA 576/102, MICHALOVCE
ODOS: Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia ŠEVČENKOVA 21, BRATISLAVA

Multiple Sclerosis

ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ Na Hrebienku 32, 811 02 Bratislava
Slovenský zväz sclerosis multiplex, K. Čulena 12, 917 01 Trnava

Psoriatic Disease

Bodkáčik AURELA STODOLU 4991/17, MARTIN
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Kuklovská 3 840 00 Bratislava

PAH

Združenie pacientov ​s pľúcnou hypertenziou Pod Krásnou hôrkou 1 833 48 Bratislava

Other

Asociácia na ochranu práv pacientov PREŠOVSKÁ 39, BRATISLAVA