Open menu
Close menu

Život pacienta so psoriázou

Život pacienta so psoriázou

Schizofrénia, Psoriáza, Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm, Rakovina prostaty, Crohnova choroba, Veľká depresívna porucha, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Vypočujete si skúsenosti a výzvy človeka trpiaceho psoriázou.

EM-110639

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson