Liečba psoriázy

Liečba psoriázy

Schizofrénia, Psoriáza, Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm, Rakovina prostaty, Crohnova choroba, Veľká depresívna porucha, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

MUDr. Slavomír Urbanček, dermatológ, rozpráva o druhoch liečby kožného ochorenia, psoriázy. Základné typy liečby sú lokálne prostriedky (maste, fototerapia a kúpele) a systémová liečba. Na vrchole v súčasnosti stojí biologická liečba.

EM-110639

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson