Chirurgické zákroky

Chirurgické zákroky

Stómia
Stómia je chirurgicky vytvorený otvor na povrchu kože, ktorý umožňuje odvádzanie črevného odpadu z tela, pričom sa obchádza hrubé črevo alebo konečník. Odpadové produkty sa vyprázdňujú do vonkajšieho vrecka pripojeného k telu. Stómia môže byť trvalá alebo dočasná.
Lekár sa rozhodne pre stómiu len vtedy, ak nie sú k dispozícii žiadne iné možnosti. Pri dôkladnej starostlivosti o stómiu a pri vhodnej diéte je možné predísť komplikáciám so stómiou. Zdravotné komplikácie je nevyhnutné rozpoznať a urobiť príslušné opatrenia.

EM-109990

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ