Liečba Crohnovej choroby

Liečba Crohnovej choroby

Dnes môžeme liečiť a zvládať aj tie najťažšie typy Crohnovej choroby, a tak umožniť postihnutej osobe dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu života a zabrániť poškodeniu čriev v dôsledku chronického zápalu.

Ak pacient nereaguje na liečbu, chronický zápal vedie k závažným striktúram, vývoju fistúl a abscesov, ktoré vyžadujú chirurgické zákroky na odstránenie príznakov a zabezpečenie zdravej funkcie čreva.

LIEČEBNÉ CIELE

Crohnova choroba je chronická choroba. To znamená, že vyžaduje pokračujúcu liečbu s cieľom dosiahnuť úplné a dlhotrvajúce zahojenie črevnej sliznice, pretože je to jediný spôsob, ako zabrániť trvalému poškodeniu zažívacieho traktu.
Ciele liečby

 • zmierniť prejavy a príznaky choroby (hnačka, bolesť brucha, únava...)
 • dlhodobé zníženie zápalu a následne predĺženie obdobia bez príznakov (dosiahnutie a udržanie remisie)
 • zabrániť ďalším vzplanutiam (aktívny zápal)
 • úplné a dlhotrvajúce zahojenie črevnej sliznice s cieľom zabrániť trvalému poškodeniu a komplikáciám
 • udržiavať primeranú diétu a výživu
 • vyhnúť sa čo najdlhšie operácii
 • minimalizovať negatívny vplyv choroby na kvalitu života

Realistické osobné ciele

 • normálny vývoj počas puberty
 • nepretržitá školská dochádzka
 • slobodná voľba povolania
 • schopnosť pracovať
 • úspešné štúdium
 • schopnosť založiť si rodinu a mať aktívny rodinný a spoločenský život

EM-109990

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ