Psychologické dôsledky

Psychologické dôsledky

Ako sa vyrovnať s depresiou

Ako sa vyrovnať s depresiou

Nie je ľahké vyrovnať sa s problémami. Mnohí pacienti strávia celý život tým, že sa snažia nájsť správne stratégie na zvládanie stresu a úzkosti.

Moja stratégia svojpomoci

Moja stratégia svojpomoci

Keď máte diagnostikovanú Crohnovu chorobu, chcete každodenný život zvládať – nakoľko je to len možné – bez stresu a pocitov úzkosti. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujete odvahu a plán, ktorý vám pomôže vašu chorobu zvládnuť.

EM-109990

Psychologické dôsledky

Psychologické dôsledky

Keď máte diagnostikovanú Crohnovu chorobu, chcete každodenný život zvládať – nakoľko je to len možné – bez stresu a pocitov úzkosti. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujete odvahu a plán, ktorý vám pomôže vašu chorobu zvládnuť.