Základné informácie

Poslanie Janssen Advocacy Center
Ekonomika zdravia
Systémy zdravotnej starostlivosti
Efektívna obhajoba pacientov
Médiá a komunikácia

Partneri, s ktorými spolupracujeme

"OZ Lymfoma Slovensko HLBINNÁ 7C, BRATISLAVA"
Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty BOHROVA 5, BRATISLAVA
Slovak Crohn Club JURIGOVO NÁM. 1, BRATISLAVA