Ekonomika zdravia

Ekonomika zdravia

Školenie o zdravotníckej ekonomike pre organizácie chrániace práva a záujmy pacientov

Potreba stratégie v oblasti úhrad

Potreba stratégie v oblasti úhrad

Stratégia v oblasti úhrad liekov

Stratégia v oblasti úhrad liekov je založená na troch pilieroch: kontrola ceny, kontrola objemu a regulácia úhrad (spolufinancovania)

Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?

Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárna činnosť, ktorej cieľom je hodnotiť nové zdravotnícke technológie. HTA pokrýva tieto metódy:

Úloha HTA v prístupe k inováciám

Proces, prostredníctvom ktorého sa vytvára stratégia v oblasti úhrad liekov, závisí od výsledkov, ktoré odhalí systém HTA. Inými slovami, HTA je prostriedkom podpory pri rozhodovaní o úhradovej politike.

Slovník

Slovník