Médiá a komunikácia

Médiá a komunikácia

Ako efektívne komunikovať

Príručka pre lídrov pacientskych organizácií