Čo znamená prístup „pozorovať a čakať“?

Čo znamená prístup „pozorovať a čakať“?

Niekedy môžu mať lekári názor, že najlepšia vec, ktorú môžu urobiť pre človeka s CLL, je „pozorovať a čakať“.

Inými slovami, lekár čaká a sleduje progres ochorenia pri pravidelných kontrolách v špecializovanom hematologickom stredisku. Počas tohto obdobia bude lekár monitorovať symptómy a pravidelne testovať vašu krv, aby zistil, či je potrebné začať s liečbou. V súčasnosti sa na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie používa viacero liekov s rôznymi mechanizmami účinku a vedľajšími účinkami. Pojmom „adherencia“ označujeme, do akej miery pacient koná v súlade s pokynmi od lekárov. Týka sa to najmä užívania liekov, dávkovania a času, kedy sa má liek užiť (napr. v súvislosti s jedlom alebo interval medzi jednotlivými dávkami). Takže „adherencia“ pacienta k liečbe je prvý krok k tomu, aby liečba zaberala.

Adherencia sa často v priebehu liečby znižuje a súvisí to s rôznymi faktormi, ako napr.:

 • dĺžka trvania liečby CLL,
 • vek a sociálne zázemie pacienta,
 • pomoc zo strany rodiny/priateľov,
 • množstvo možných liečob, ktoré pacient podstupuje v tom istom čase,
 • problémy so strávením lieku,
 • strach z vedľajších účinkov,
 • zlepšenie symptómov leukémie, po ktorom je pacientov prístup k liečbe často menej dôsledný,
 • nedostatočne jasné pokyny od odborníka o tom, čo robiť, keď pacient zabudne užiť dávku,
 • nedostatočné pochopenie stavu ochorenia, ktorým pacient trpí,
 • nedostatočné porozumenie mechanizmu účinku lieku.

Aby pacient dodržiaval predpísanú liečbu, najmä tú dlhodobú, je veľmi dôležité, aby bol neustále motivovaný s cieľom mať sa dobre. Praktický tip, ktorý vám pomôže zapamätať si, že máte užiť liek: skombinujte užívanie lieku s činnosťou, ktorú bežne vykonávate každý deň (napr. po jedle alebo vykonaní nejakej činnosti v rámci každodennej rutiny). Pomôcť môže aj rozmiestnenie vizuálnych a zvukových pripomienok.

Pri liečbe CLL je mimoriadne dôležité pochopiť patológiu ochorenia u pacienta, dlhodobú prognózu, možné súvisiace riziká a následky, ak sa nezačne s liečbou. Tieto faktory treba spoločne posúdiť spolu s dostupnými možnosťami liečby a po jej stanovení je potrebné zvoliť ten najvhodnejší liek. Snažte sa pochopiť mechanizmus účinku a možné a časté vedľajšie účinky.

Veci, ktoré by ste mali o liečbe vedieť:

 • čas, kedy máte liek užiť,
 • či môžete užívať aj iné lieky,
 • kedy by ste mali liek prestať užívať,
 • či máte liek užívať po jedle alebo nalačno,
 • kde máte liek uchovávať,
 • ako dlho bude liečba trvať,
 • aké sú vedľajšie účinky a na koho sa obrátiť v prípade výskytu vedľajších účinkov,
 • čo robiť, ak zabudnete užiť liek alebo ak si nie ste istý dávkovaním.

Existuje mnoho typov chemoterapeutických liekov. Môžu sa užívať vo forme tabliet, ako injekcia do žily alebo ako infúzia. Môžete užívať buď jeden chemoterapeutický liek, alebo kombináciu viacerých rôznych liekov. Ak absolvujete chemoterapiu, po každej liečbe nasleduje obdobie bez nej, aby sa mohlo telo spamätať z akýchkoľvek vedľajších účinkov. Fáza liečby a následného kľudu sa nazýva cyklus a zvyčajne trvá tri alebo štyri týždne. Môže sa stať, že kvôli podávaniu chemoterapeutickej liečby budete musieť ísť do nemocnice.

Steroidy sa môžu užívať pred alebo počas chemoterapie na kontrolu nevoľnosti. Steroidy môžete užívať aj na liečbu rakoviny, keďže pomáhajú dostávať rakovinové bunky pod kontrolu. Ak máte anémiu alebo nízky počet krvných doštičiek, lekár vám môže odporučiť ich užívanie, nakoľko neblokujú kostnú dreň pri tvorbe červených krviniek a krvných doštičiek. Lekár vám môže ich užívanie odporučiť aj počas chemoterapie.

Ak sa postupom času neprejavia u vás symptómy, lekár môže vyhlásiť, že vaše ochorenie je „v remisii“. Remisia znamená, že zobrazovacími vyšetreniami ani testami sa nezaznamenali žiadne znaky alebo veľmi málo znakov rakoviny a u vás sa neprejavujú symptómy. V raných štádiách môže remisia trvať aj roky.
Po určitom čase sa môže rakovina znova prebudiť a u vás sa môžu prejaviť symptómy. Tento stav sa označuje ako relaps. Niekedy sa môže stať, že liečba rakoviny krvi prestane zaberať. Tento stav je niekedy známy pod pojmom refraktérne ochorenie a môžeme o ňom hovoriť vtedy, keď:

 • po liečbe nenastala žiadna zmena,
 • počet abnormálnych krviniek sa zvyšuje,
 • lymfatické uzliny sa zväčšujú.

Ak takáto situácia nastane, lekár vám môže liečbu zmeniť. Ponúkaná liečba v každom štádiu ochorenia závisí od viacerých faktorov vrátane veku, celkového zdravotného stavu, fyzickej zdatnosti.

Biologická liečba je liečba, ktorá ovplyvňuje procesy v rámci rakovinovej bunky. Funguje rôznymi spôsobmi a jej cieľom je:

 • zastaviť delenie a rast rakovinových buniek,
 • vyhľadávať rakovinové bunky a zabíjať ich,
 • podporovať imunitný systém pri napádaní rakovinových buniek.

Medzi biologickú liečbu patrí napr. imunoterapia a liečba monoklonálnymi protilátkami.

Imunoterapia je liečba, pri ktorej sa na stimulovanie imunitného systému organizmu, aby bojoval proti rakovinovým bunkám, používajú vakcíny alebo baktérie. Táto liečba nie je zacielená priamo na rakovinové bunky.

Náš imunitný systém vytvára protilátky, ktoré pomáhajú pri boji s infekciami. Existuje veľa rôznych typov, pričom každý typ napáda rôznych pôvodcov infekcií, napr. baktérie alebo vírusy. Pri liečbe monoklonálnymi protilátkami ide o veľký počet vyrobených kópií tej istej protilátky, ktoré s rakovinovými bunkami bojujú rôznymi spôsobmi:

 • niektoré zabíjajú rakovinové bunky alebo bránia ich množeniu,
 • iné sa môžu naviazať na povrch abnormálnych buniek a signalizovať imunitnému systému, aby ich zničil.

Niekedy vám môže lekár odporučiť monoklonálne protilátky spolu s chemoterapiou. Tento spôsob liečby je známy ako chemo-imunoterapia.

Ide o lieky, ktoré sa špecificky zameriavajú na molekuly, ktoré sú zapojené do rastu a progresie nádoru. Na rozdiel od chemoterapie, ktorá ovplyvňuje všetky bunky, ktoré rýchlo rastú, tieto lieky pôsobia len na konkrétne ciele alebo samotné rakovinové bunky:

 • Niektoré cielené lieky pomáhajú zastaviť delenie a prežívanie rakovinových buniek.
 • Iné cielené lieky spôsobujú to, že rakovinové bunky žijú kratšie ako zvyčajne.

Niektoré cielené lieky sa užívajú perorálne (ústami), takže sa môžu užívať aj v domácom prostredí.

Keďže rádioterapia sa používa na liečbu konkrétnej oblasti v tele, zvyčajne nie je vhodná pre pacientov s rakovinou krvi. Ak však máte
zväčšené lymfatické uzliny alebo slezinu a spôsobuje vám to ťažkosti, môže vám váš lekár odporučiť lokálnu rádioterapiu s cieľom zmenšenia uzlín či sleziny. Jedno sedenie môže trvať pár minút a je bezbolestné.

V niektorých prípadoch vám môže lekár odporučiť chirurgické odstránenie sleziny, a to vtedy, keď je zväčšená a spôsobuje problémy.

Po absolvovaní chemoterapie môžete vo forme infúzie dostať kmeňové krvotvorné bunky. Kmeňové bunky prejdú do vášho krvného obehu a dostanú sa do kostnej drene, kde sa usídlia a budú vytvárať nové zdravé krvinky. Tento typ liečby sa nazýva aj transplantácia kostnej drene.

Takmer každý pacient dostane tzv. „podpornú liečbu“. Ide o akúkoľvek liečbu, ktorá podporuje hlavnú liečbu alebo vďaka ktorej sa budete počas hlavnej liečby cítiť čo najlepšie. Príklady podpornej liečby:

 • liečba na zníženie výskytu infekcií,
 • transfúzia krvi a krvných doštičiek s cieľom zlepšiť anémiu a nedostatok krvných doštičiek.

EM-110434

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Pravidelné kontroly
Budem liečbu potrebovať?
Vaše ciele