Zistite viac o CLL

Ochorenie

Leukémia je rakovina kostnej drene a krvi a spôsobuje zvýšenie počtu niektorých typov bielych krviniek.1
Podľa toho, počet ktorých bielych krviniek sa zvýši a podľa miery progresie ochorenia sa rozlišujú rôzne typy leukémie. Medzi hlavné štyri typy leukémie patrí chronická lymfocytová leukémia (CLL), akútna lymfoblastová leukémia (ALL), chronická myeloidná leukémia (CML) a akútna myeloidná leukémia (AML). Každý typ leukémie má svoje špecifické charakteristiky aj liečbu.
Čo je CLL?
Keď vám po prvýkrát povedia, že máte chronickú lymfocytovú leukémiu (CLL), môže to byť pre vás poriadny šok. Pravdepodobne máte nejaké otázky a obavy. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť vám niektoré základné informácie o tomto ochorení a trochu vám priblížiť to, čo môžete očakávať. Najdôležitejšiu úlohu vo vašej liečbe zohrávate vy, takže je dôležité, aby ste mali pocit, že ste dostatočne informovaný o tom, akú starostlivosť dostávate a aby ste rozumeli krokom, ktoré vás ešte len čakajú.

Zistite viac o CLL

Keď vám po prvýkrát povedia, že máte chronickú lymfocytovú leukémiu (CLL), môže to byť pre vás poriadny šok. Pravdepodobne máte nejaké otázky a obavy. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť vám niektoré základné informácie o tomto ochorení a trochu vám priblížiť to, čo môžete očakávať. Najdôležitejšiu úlohu vo vašej liečbe zohrávate vy, takže je dôležité, aby ste mali pocit, že ste dostatočne informovaný o tom, akú starostlivosť dostávate a aby ste rozumeli krokom, ktoré vás ešte len čakajú.
Čo je leukémia?

Leukémia je rakovina kostnej drene a krvi a spôsobuje zvýšenie počtu niektorých typov bielych krviniek.


Čo je CLL?

CLL je v západných krajinách najčastejší typ leukémie a častejšie postihuje mužov než ženy.


Prejavy ochorenia

Príznaky (symptómy) CLL sa zvyčajne vyvíjajú v čase. V ranej fáze CLL ovplyvňuje zdravie človeka len minimálne.


Príčiny a rizikové faktory

Príčinu CLL zatiaľ nepoznáme. V posledných rokoch sa však mnoho vedcov začalo venovať skúmaniu CLL v snahe pochopiť príčiny tejto formy leukémie.


Krátky slovník

Krátky slovník


Diagnostika CLL

Diagnostika CLL

Vo väčšine prípadov (asi 70 %) je diagnostika chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) vecou náhody, kedy sa táto diagnóza stanoví u ľudí, ktorí nemajú problémy a vyšetrenie ukáže zvýšený počet bielych krviniek, konkrétne lymfocytov v krvi.

Vývoj choroby

Čo je „staging“?

Keď sa pacientovi diagnostikuje CLL, lekár určí, v akom štádiu sa ochorenie nachádza.

Prognostické faktory

Hodnotenie štádia ochorenia (systémom podľa Raia alebo Bineta) má pri prognostike stále svoje opodstatnenie spolu s hodnotením mnohých iných klinických a biologických faktorov.

EM-110434