Poradenstvo

Poradenstvo

Rada č. 1
Zdravá strava
Rada č.2
Problémy so stravovaním
Rada č.3
V určitej etape môžu tráviace problémy trápiť každého
Rada č.4
Hygiena a bezpečnosť potravín
Rada č.5
Pravidelne cvičte
Rada č.6

Nájdite si čas na relaxovanie

Rada č.7
Čo môžem urobiť, aby som sa vyhol infekcii?
Rada č.8
Chápanie vlastných pocitov a ich spracovanie
Rada č.9
Zvládanie vzťahov
Rada č.10
Typy na zachovanie fyzickej a duševnej pohody

EM-110434

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson