Život s chronickou lymfocytovou leukémiou: "Pracujem ako úplne zdravý človek" | Príbeh pacienta

Pozrite si video, v ktorom pacient rozpráva ako by si mal dávať viac pozor na drobné symptómy.

Život s chronickou lymfocytovou leukémiou: "Pracujem ako úplne zdravý človek" | Príbeh pacienta

Pozrite si video, v ktorom pacient rozpráva ako by si mal dávať viac pozor na drobné symptómy.

EM-110434

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson