RADY O TOM, AKO PRAVIDELNE VYKONÁVAŤ FYZICKÚ AKTIVITU

RADY O TOM, AKO PRAVIDELNE VYKONÁVAŤ FYZICKÚ AKTIVITU

Každodenná fyzická činnosť vám pomôže, aby ste sa cítili fyzicky aj psychicky lepšie. Taktiež vám pomôže minimalizovať symptómy vášho ochorenia. Takýmto symptómom je aj pocit únavy a vyčerpania, ktorý môže mať mnoho pacientov. Na to, aby ste boli aktívny, nemusíte chodiť do telocvične, stačí, ak sa každý deň aspoň trochu prejdete. Celkovo je dôležité, aby ste si vybrali také aktivity, ktoré máte na dosah. Preto je dôležité, aby ste sa poradili so svojím lekárom a spoločne zhodnotili, ktoré fyzické aktivity sú pre váš stav najvhodnejšie. Vzhľadom na zvýšené riziko infekcií u pacientov s oslabeným imunitným systémom je navyše dôležité venovať mimoriadnu pozornosť výberu aktivít, ktoré chcete praktizovať. Mali by ste sa vyhýbať situáciám, pri ktorých by ste sa mohli vystaviť infekciám, napr. uzavreté prostredie s veľkým počtom ľudí.

Tu je niekoľko odporúčaných fyzických aktivít:

  • Prechádzka vonku.
  • Ak to nie je veľmi ďaleko, radšej sa presúvajte pešo ako autom či mestskou hromadnou dopravou.
  • Bicyklovanie.
  • Tancovanie, petang, tenis atď.
  • Cvičenie jógy, taj-či.
  • Pamätajte si, že aktivity treba prispôsobiť fyzickým schopnostiam.

Onkologické ochorenia sú sprevádzané mnohými obavami a otázkami. Mnoho ľudí sa stretáva s diagnózou onkologického ochorenia počas veľmi aktívneho obdobia svojho života. Patria medzi ne aj pacienti trpiaci hematologickými onkologickými ochoreniami. A tak je tu značný počet pacientov, ktorí sa zaujímajú o to, či môžu aj naďalej behať, lyžovať alebo bicyklovať. Osobitne by chceli vedieť, či by im fyzická aktivita nemohla počas liečby malígnych ochorení uškodiť.

Ale aj mnohí ľudia, ktorí nikdy neboli fyzicky aktívni, môžu dostať onkologické ochorenie. Samozrejme, títo ľudia budú klásť iné otázky. A keďže každý človek by urobil takmer „všetko“, aby sa jeho zdravotný stav zlepšil, mnohí ľudia sa pýtajú, či by mohli niečo získať tým, že začnú byť počas liečby onkologického ochorenia fyzicky aktívni. A je to vôbec potrebné? Pokúsme sa dať odpoveď obom skupinám – tým, ktorí si ťažko vedia predstaviť život bez športu, aj tým, ktorí potrebujú na to, aby športovali, osobitné povzbudenie.

Aj bez toho, aby sme museli použiť prísne vedecké argumenty, vieme, že cvičenie je pre naše zdravie prospešné. Ale čo by sme mali robiť, keď ochorieme? V skutočnosti je to čas – hoci mnohí ľudia si môžu myslieť, že čas choroby je čas na odpočinok – keď sa fyzická aktivita stáva takmer rozhodujúcou, čo platí pre množstvo zdravotných problémov. Pri fyzickom cvičení pacienti pracujú proti strate svalovej hmoty a funkčnej telesnej hmotnosti, čím prispievajú k optimálnej liečbe nádorového ochorenia. To je obzvlášť dôležité pri užívaní protinádorových liekov, pri ktorých je poškodenie svalov osobitne významným vedľajším účinkom. Tieto lieky sa bežne používajú aj pri hematologických onkologických ochoreniach.

Výsledky vedeckého bádania takisto silne podporujú fyzickú aktivitu. Vďaka pozoruhodným pozitívnym účinkom cvičenia ako podpornej liečby pri liečbe onkologických ochorení a ako silného nástroja na prevenciu rozvoja kachexie sa počet štúdií o vzťahoch medzi telesným cvičením a onkologickými ochoreniami významne zvýšil. Mnohé štúdie preukázali priaznivé účinky telesného cvičenia na celkové blaho pacienta, ale existujú aj jasné vedecké dôkazy, že fyzická aktivita podporuje prežitie pacientov s onkologickým ochorením. Okrem toho sa fyzická aktivita preukázala ako dôležitý terapeutický nástroj u pacientov s pokročilými formami onkologických ochorení. Dokonca je možné tvrdiť, že fyzická aktivita, samozrejme v spojení so správnou výživou, je určitým druhom paralelnej liečebnej cesty počas všetkých fáz onkologickej liečby. U pacientov, ktorí prekonali onkologické ochorenie, prispieva aktívny životný štýl k rehabilitácii a pomáha znižovať pravdepodobnosť recidívy.

Telesné cvičenie má početné priaznivé účinky, od psychologických po fyzické. Na to, aby sa prejavil pozitívny účinok fyzickej aktivity, nie je nutné, aby pacient s onkologickým ochorením prebehol maratón alebo zdolal najvyšší vrch sveta. Mierny stupeň fyzickej aktivity stačí na to, aby nádorové ochorenie, ako aj onkologická liečba boli menej stresujúce a znepokojujúce. U pacientov, ktorí sú fyzicky aktívni, sa vyskytuje menej depresívnych porúch, sú menej unavení a dokonca ich vnímanie bolesti je nižšie. Fyzická aktivita okrem toho pozitívne ovplyvňuje chuť pacienta do jedla. Túžba po jedle je mimoriadne dôležitá pre pacientov podstupujúcich protinádorovú liečbu, pretože zmierňuje problémy s jedlom, ktoré často sprevádzajú liečbu onkologických ochorení. Pri získavaní pozitívnych účinkov fyzického cvičenia má kľúčový význam príjem potravy: nenechajte pacienta cvičiť s prázdnym žalúdkom, pretože všetci vieme, že „prázdne vrece nemôže stáť vzpriamene“. S lepšou chuťou do jedla a nižšou dávkou liekov na zmiernenie bolesti sa zlepšuje aj trávenie a u pacientov sa menej často vyskytujú ťažkosti so zápchou.

Fyzické cvičenie u onkologických pacientov má pozitívny účinok aj na spánok. Pacienti, ktorí sú pravidelne fyzicky aktívni, spia lepšie a zriedkavejšie trpia nespavosťou.

Avšak pozitívne účinky telesného cvičenia sa môžu rýchlo zmeniť na negatívne a môžu urýchliť degradačné procesy v tele, ak to pacient s cvičením preháňa. V čase choroby a jej liečby by bolo nesprávne usilovať sa o dosahovanie osobných rekordov alebo športových výkonov, ktoré by mohli hraničiť so snahou o hrdinstvo. Ak chcete zažiť pozitívne účinky telesného cvičenia, malo by to byť mierne cvičenie, a keď je to zároveň pre vás aj zábava, jeho psychologický účinok bude ešte lepší. Pacient s onkologickým ochorením potrebuje vedieť, že „viac“ nie je „lepšie“ a že telo potrebuje po telesnom cvičení aj čas na zotavenie. To je dôvod, prečo je najlepšie odložiť akékoľvek veľké športové akcie na čas po ukončení liečby.

Buďte pri telesnom cvičení opatrní alebo sa mu úplne vyhnite, ak sa stretnete s vážnymi následkami liečby, ako je vysoká horúčka, ťažká nevoľnosť a vracanie alebo nezvládnuteľná bolesť. Keď sa vyskytnú takéto stavy a iné zdravotné problémy, ktoré ohrozujú životné funkcie človeka, v prvom rade je potrebná symptomatická liečba. Po pominutí symptómom začnite postupne a opatrne znova cvičiť.

U onkologických pacientov sa vyvíja chronický zápalový stav v dôsledku onkologického ochorenia alebo jeho liečby, čo vedie k degradačným metabolickým zmenám. Prvou obeťou týchto zmien sú bielkovinové štruktúry v tele, ktoré pomaly degradujú. To môže byť najskôr vidieť na veľkých svalových skupinách na nohách a ramenách. Najzreteľnejšie sú svaly, ktoré tvoria najväčšiu časť funkčnej telesnej hmotnosti. U pacientov s hematologickým onkologickým ochorením zhoršuje liečba agresívnymi liekmi degradačné procesy vo veľmi veľkom rozsahu alebo dokonca viac ako samotné ochorenie.

Keď pacient stráca svalovú silu a telesnú hmotnosť, dochádza uňho k funkčnému oslabeniu a zhoršenej kvalite života. Takýmto degradačným metabolickým zmenám nemožno úplne zabrániť, ale môžeme ich efektívne spomaľovať správnou výživou a pravidelnou fyzickou aktivitou. Na druhom konci spektra je fyzická nečinnosť a nadmerný odpočinok, ktoré podporujú metabolické zmeny, nazývané tiež kachektické metabolické zmeny. V súčasnosti ešte presne nevieme, či hlavná príčina ubúdania bielkovinových štruktúr spočíva v zvýšenej degradácii alebo predovšetkým v poklese tvorby bielkovín v tele. Pravdepodobne tu pôsobí niekoľko mechanizmov súčasne a niektoré z nich môže veľmi úspešne ovplyvniť telesné cvičenie. Vieme aj to, že fyzická nečinnosť alebo nadmerný odpočinok prispievajú k zníženiu tvorby bielkovinových štruktúr, a tým priamo podporujú telesný úpadok.

Tieto vedecké poznatky preto poskytujú presvedčivé dôvody, prečo je fyzické cvičenie pre pacientov trpiacich onkologickým ochorením v skutočnosti nevyhnutné.

Okrem dobre známych priaznivých účinkov fyzického cvičenia je znalosť metabolických zmien pri kachexii základným východiskovým bodom pri poskytovaní rád o cvičení u pacientov s onkologickým ochorením. Keďže najefektívnejším protiopatrením proti degradácii svalov je „budovanie svalov“ (body building), je to v skutočnosti aj prvý typ aktivity, ktorý sa pacientom odporúča; je to cvičenie, ktoré sa nazýva aj silový tréning alebo posilňovanie. Vytrvalostné cvičenie okrem toho zvyšuje účinnosť silového tréningu.

Záverom chceme zopakovať, že v prvom rade by ste sa mali dobre starať o svoje svaly. Postačujúci bude základný silový tréning, ako je cvičenie s činkami a drepy, ako aj kľuky, ak ich dokážete urobiť, alebo iné podobné cvičenia, ktoré si možno pamätáte ešte zo základnej školy. Silový tréning robte 20 minút 2- až 3-krát týždenne. Zároveň nezabúdajte na cvičenia na posilnenie vášho jadra, ako sú skracovačky.

Teda telesné cvičenie poskytuje pacientom dobrú podporu a pomáha im prekonávať ťažkosti pri liečbe onkologických ochorení. Ak budete vykonávať fyzické aktivity v rozumnej miere, nebudú s nimi spojené žiadne nepriaznivé účinky.

EM-110556

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Význam rozmanitej a vyváženej stravy
Na to, aby telo fungovalo správne, potrebuje všetky druhy živín. Niektoré slúžia na naplnenie energetických potrieb buniek, aby mohli rásť a rozmnožovať sa, iné umožňujú normálny priebeh chemických procesov v bunkách a ďalšie majú zase ochrannú funkciu.
Starostlivosť o osobu s MM
Starostlivosť o osobu s mnohopočetným myelómom môže byť stresujúca a náročná. Ak sa v takejto situácii nachádzate, často sa snažíte zistiť, ako môžete čo najlepšie pomôcť.
Život s mnohopočetným myelómom
„Celý život som žil zdravo: nefajčil som, bol som aktívny a zdravo som sa stravoval. Stále sa musím pýtať – prečo práve ja. Ale odpoveď neexistuje. Takže mi nezostáva nič iné, len sa postaviť tomuto ochoreniu a bojovať s ním.“ Martin, 73 rokov