Podpora pacientov

Ďalšie typy podpory

Ako mám svojim blízkym povedať, že som ochorel/a?
Pre niektorých ľudí je ťažké hovoriť o mnohopočetnom myelóme a povedať o tejto skutočnosti svojim deťom, vnúčatám, rodine a priateľom. Už sa napísalo veľa kníh o tejto téme, ktoré vám môžu s týmto problémom pomôcť.
Ďalšie typy podpory
K dispozícii je mnoho druhov liečby a niektoré z nich poskytujú aj úľavu od bolesti. Môžu vám pomôcť cítiť sa lepšie a ľahšie akceptovať stres a bolestivé či negatívne pocity. Buďte otvorený voči rôznym formám pomoci.
Rady o tom, ako pravidelne vykonávať fyzickú aktivitu
Každodenná fyzická činnosť vám pomôže, aby ste sa cítili fyzicky aj psychicky lepšie. Taktiež vám pomôže minimalizovať symptómy vášho ochorenia. Takýmto symptómom je aj pocit únavy a vyčerpania, ktorý môže mať mnoho pacientov.

Praktická pomoc

Praktická pomoc
Únava je bežný prejav mnohopočetného myelómu a môže to byť aj vedľajší účinok niektorých liekov. Extrémnu únavu môže spôsobiť pokles počtu červených krviniek vo vašom tele, výsledkom čoho je stav nazývaný anémia.

Život s mnohopočetným myelómom

Význam rozmanitej a vyváženej stravy
Na to, aby telo fungovalo správne, potrebuje všetky druhy živín. Niektoré slúžia na naplnenie energetických potrieb buniek, aby mohli rásť a rozmnožovať sa, iné umožňujú normálny priebeh chemických procesov v bunkách a ďalšie majú zase ochrannú funkciu.
Starostlivosť o osobu s MM
Starostlivosť o osobu s mnohopočetným myelómom môže byť stresujúca a náročná. Ak sa v takejto situácii nachádzate, často sa snažíte zistiť, ako môžete čo najlepšie pomôcť.
Život s mnohopočetným myelómom
„Celý život som žil zdravo: nefajčil som, bol som aktívny a zdravo som sa stravoval. Stále sa musím pýtať – prečo práve ja. Ale odpoveď neexistuje. Takže mi nezostáva nič iné, len sa postaviť tomuto ochoreniu a bojovať s ním.“ Martin, 73 rokov

Cvičenia

Cvičenia
Skôr ako budeme hovoriť o všetkých pozitívnych účinkoch pravidelného cvičenia na fungovanie vášho tela, musíme najskôr vysvetliť základné mechanizmy, ktoré s cvičením súvisia

EM-110556