Liečba

Liečba

Za posledné desaťročie sa možnosti liečby mnohopočetného myelómu značne rozšírili. Lekári získali prístup k novým liekom, ktoré potom ponúkajú pacientom. Vďaka tomu sa významne zlepšili výsledky liečby a kvalita života pacientov s týmto ochorením. Ľudia na liečbu reagujú rozdielne. Váš lekár, ešte predtým, ako vám odporučí ten najlepší plán liečby, zhodnotí vašu zdravotnú anamnézu, ciele liečby a životný štýl. Berie do úvahy váš vek či individuálny profil. Ak vaše ochorenie postupuje ďalej, lekár zoberie do úvahy aj to, ako ste v minulosti reagovali na jeho liečbu.

Liečba symptómov a komplikácie ochorenia

„Vždy, keď ma niečo bolí alebo sa necítim dobre, v hlave sa mi spustí alarm: Vrátilo sa moje ochorenie? Každého občas niečo zabolí v rôznych častiach tela, no rozdiel je v tom, že zdravý človek nebýva taký podozrievavý...“ Alojz, 73 rokov

Liečba je dôležitá

„Človek prestáva svojmu telu veriť. A to je sklamanie. Takže chvíľku trvá, kým začne človek znova svojmu telu dôverovať.“ Andrej, 66 rokov

Možnosti liečby

Popisované metódy liečby sú bezpečné, účinné a stoja za nimi klinické údaje a vedecké dôkazy. Realizovať sa môže jedna z uvedených metód liečby alebo aj kombinácia viacerých metód.

Lieky s väčšou účinnosťou

Proteazóm je bielkovinový komplex vnútri buniek, ktorý je zodpovedný za odstraňovanie bielkovín, ktoré už bunka nepotrebuje, a označuje sa preto ako „spracovateľ bunkového odpadu“. Ak je činnosť proteazómu potlačená (inhibovaná), v bunkách sa začnú hromadiť bielkoviny, ktoré by sa mali odstrániť. Dochádza k narušeniu funkcií bunky a bunka môže odumrieť. Zaujímavé je, že nádorové bunky sú 1000-krát citlivejšie na inhibítory proteazómu ako zdravé bunky. Lieky, ktoré zastavujú „spracovateľa bunkového odpadu“, sa nazývajú inhibítory proteazómu. Hoci sa tieto lieky zameriavajú len na jedno cieľové miesto v bunke, ovplyvňujú množstvo životne dôležitých bunkových procesov zabraňujúc vývoju nádorových buniek, ich deleniu a šíreniu do iných častí tela.

Klinické skúšania

Klinické skúšania sú štúdie, ktoré sú určené na zistenie alebo overenie účinkov jedného alebo viacerých skúšaných liekov. Testovanie experimentálneho liečiva je zdĺhavý proces, ktorý zvyčajne trvá niekoľko rokov.

EM-110556

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson