Ochorenie

Ochorenie

Účelom tejto internetovej stránky je poskytnúť vám a vašim blízkym čo najviac dôležitých informácií o tomto hematologickom ochorení. Vďaka nej lepšie pochopíte informácie, ktoré ste dostali od lekárov a zdravotníckeho personálu.
Text je napísaný zrozumiteľným spôsobom. Sú tu uvedené rôzne možné príčiny nástupu ochorenia, jeho prejavy (symptómy) a spôsob diagnostikovania. Dozviete sa viac o tom, čo môžete očakávať od rôznych možností liečby, ktoré sú momentálne k dispozícii. Veľa pozornosti sa venuje sociálnemu aspektu ochorenia, keďže mnohým pacientom najviac pomáha starostlivosť a podpora od ostatných pacientov.

Veríme, že tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť a doplniť pokyny a inštrukcie, ktoré ste dostali od svojho lekára/hematológa. Obráťte sa, prosím, na zdravotnícky personál, ktorý vám jasne vysvetlí vaše ochorenie a to, aké možnosti liečby máte k dispozícii.


Čo je mnohopočetný myelóm?

Účelom tejto internetovej stránky je poskytnúť vám a vašim blízkym čo najviac dôležitých informácií o tomto hematologickom ochorení. Vďaka nej lepšie pochopíte informácie, ktoré vám poskytol lekár či zdravotnícky personál. Text je napísaný zrozumiteľným spôsobom. Sú tu uvedené rôzne možné príčiny nástupu ochorenia, jeho prejavy (symptómy) a spôsob diagnostikovania. Dozviete sa viac o tom, čo môžete očakávať od rôznych možností liečby, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Veľa pozornosti sa venuje sociálnemu aspektu ochorenia, keďže mnohým pacientom najviac pomáha starostlivosť a podpora od ostatných pacientov. Veríme, že tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť a doplniť pokyny a inštrukcie, ktoré ste dostali od svojho lekára/hematológa. Obráťte sa, prosím, na zdravotnícky personál, ktorý vám jasne vysvetlí vaše ochorenie a to, aké možnosti liečby máte k dispozícii.

Čo je mnohopočetný myelóm?

Mnohopočetný myelóm je ochorenie charakterizované nekontrolovaným množením plazmatických buniek v kostnej dreni, čo sú biele krvinky, ktoré vytvárajú protilátky.

Typy mnohopočetného myelómu

„Keď som zistila, že mi diagnostikovali „tlejúci myelóm“, moja prvá reakcia bola, kedy a kde začneme s liečbou. Lekár mi na to odpovedal, že ma budú zatiaľ len pozorovať! A život ide ďalej, a to bez ohľadu na moju diagnózu.“ Marija, 64 rokov

Slovník

Nie vždy je ľahké porozumieť pojmom, ktoré sa v medicíne používajú. V tejto časti si môžete rýchlo a jednoducho vyhľadať význam niektorých medicínskych pojmov, s ktorými sa na tejto internetovej stránke môžete bežne stretnúť.

Ako sa mnohopočetný myelóm diagnostikuje?

Lekárske vyšetrenia a laboratórne testy

Ak čítate tento text, pravdepodobne ste sa už stretli s odborníkom na liečbu mnohopočetného myelómu. Kvôli kostným problémom, ktoré toto ochorenie spôsobuje, budete možno potrebovať traumatologickú či ortopedickú starostlivosť alebo rádioterapiu, pri ktorej sa ožarujú bolestivé a poškodené časti kostí s cieľom zmierniť ťažkosti.

EM-110556

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson