Ochorenie

Ochorenie

Účelom tejto internetovej stránky je poskytnúť vám a vašim blízkym čo najviac dôležitých informácií o tomto hematologickom ochorení. Vďaka nej lepšie pochopíte informácie, ktoré ste dostali od lekárov a zdravotníckeho personálu.
Text je napísaný zrozumiteľným spôsobom. Sú tu uvedené rôzne možné príčiny nástupu ochorenia, jeho prejavy (symptómy) a spôsob diagnostikovania. Dozviete sa viac o tom, čo môžete očakávať od rôznych možností liečby, ktoré sú momentálne k dispozícii. Veľa pozornosti sa venuje sociálnemu aspektu ochorenia, keďže mnohým pacientom najviac pomáha starostlivosť a podpora od ostatných pacientov.

Veríme, že tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť a doplniť pokyny a inštrukcie, ktoré ste dostali od svojho lekára/hematológa. Obráťte sa, prosím, na zdravotnícky personál, ktorý vám jasne vysvetlí vaše ochorenie a to, aké možnosti liečby máte k dispozícii.


Čo je mnohopočetný myelóm?

Čo je mnohopočetný myelóm?

Mnohopočetný myelóm je ochorenie charakterizované nekontrolovaným množením plazmatických buniek v kostnej dreni, čo sú biele krvinky, ktoré vytvárajú protilátky.

Typy mnohopočetného myelómu

„Keď som zistila, že mi diagnostikovali „tlejúci myelóm“, moja prvá reakcia bola, kedy a kde začneme s liečbou. Lekár mi na to odpovedal, že ma budú zatiaľ len pozorovať! A život ide ďalej, a to bez ohľadu na moju diagnózu.“ Marija, 64 rokov

Slovník

Nie vždy je ľahké porozumieť pojmom, ktoré sa v medicíne používajú. V tejto časti si môžete rýchlo a jednoducho vyhľadať význam niektorých medicínskych pojmov, s ktorými sa na tejto internetovej stránke môžete bežne stretnúť.

Ako sa mnohopočetný myelóm diagnostikuje?

Lekárske vyšetrenia a laboratórne testy

Ak čítate tento text, pravdepodobne ste sa už stretli s odborníkom na liečbu mnohopočetného myelómu. Kvôli kostným problémom, ktoré toto ochorenie spôsobuje, budete možno potrebovať traumatologickú či ortopedickú starostlivosť alebo rádioterapiu, pri ktorej sa ožarujú bolestivé a poškodené časti kostí s cieľom zmierniť ťažkosti.

EM-110556