Cvičenia pre hematologických pacientov: Silový tréning, drep

Cvičenia pre hematologických pacientov: Silový tréning, drep

Schizofrénia, Psoriáza, Chronická lymfocytová leukémia (CLL), Mnohopočetný myelóm, Rakovina prostaty, Crohnova choroba, Veľká depresívna porucha, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Každé silové cvičenie je rozdelené do troch úrovní náročnosti: Začiatočníci, stredne pokročilí a pokročilí. Vyberte si úroveň, ktorú dokážete v súčasnosti zvládnuť. Nie je potrebné robiť všetky cvičenia na rovnakej úrovni (napr.: môžete robiť verziu drepov pre pokročilých a verziu kľukov pre začiatočníkov). Ak dokážete urobiť viac ako 20 opakovaní so správne použitou technikou, mali by ste prejsť o jednu úroveň vyššie; ak nedokážete urobiť aspoň 15 opakovaní, mali by ste prejsť o jednu úroveň nižšie (ak nedokážete urobiť aspoň 15 opakovaní na úrovni pre začiatočníkov, jednoducho robte toľko opakovaní, koľko vládzete, a snažte sa postupne zvyšovať počet opakovaní až na 15). Takto si zvolíte východiskovú úroveň pre každé cvičenie.
Tieto cvičenia by ste mali vykonávať jedno po druhom formou kruhového tréningu. Zaraďte 30- až 60-sekundový odpočinok medzi cvičeniami a 2- až 3-minútový odpočinok medzi jednotlivými kolami. Vaším prvým cieľom je absolvovať jedno úplné kolo s predpokladanými požiadavkami (počet opakovaní a odpočinkov).
Neskôr sa snažte napredovať tak v počte dokončených kôl, ako aj v náročnosti cvičení. V rámci každého tréningu by ste mali urobiť 2 – 3 kolá. Cvičenia zamerané na silový tréning robte dvakrát týždenne.
Príklad napredovania*:
Úroveň 1: 1 kolo na začiatočníckej úrovni
Úroveň 2: 2 kolá na začiatočníckej úrovni
Úroveň 3: 3 kolá na začiatočníckej úrovni
Úroveň 4: 2 kolá na stredne pokročilej úrovni
Úroveň 5: 3 kolá na stredne pokročilej úrovni
Úroveň 6: 2 kolá na pokročilej úrovni
Úroveň 7: 3 kolá na pokročilej úrovni
*Keďže nebudete vykonávať všetky cvičenia na rovnakej úrovni, mali by ste túto schému pre napredovanie používať len ako príklad.

EM-110556