Podpora

In this page

Podpora

Klinické skúšania injuction
Klinické skúšania

Klinické skúšania sú štúdie, ktoré sú určené na zistenie alebo overenie účinkov jedného alebo viacerých skúšaných liekov. Testovanie experimentálneho liečiva je zdĺhavý proces, ktorý zvyčajne trvá niekoľko rokov.

Anémia súvisiaca s nádorom: Príznaky, liečba a príčiny

Anémia je definovaná ako nízky počet červených krviniek (erytrocytov). Anémia sa hodnotí podľa množstva hemoglobínu – proteínu v červených krvinkách, ktorý prenáša kyslík z pľúc do telesných tkanív. Mnohé príznaky anémie sú vyvolané zníženým prívodom kyslíka do životne dôležitých tkanív a orgánov tela.

Únava súvisiaca s karcinómom prostaty: príčiny, symptómy, hodnotenie a liečba

Únava je definovaná ako nepríjemný a pretrvávajúci pocit unavenosti, vyčerpania alebo nedostatku energie súvisiaci s nádorovým ochorením alebo jej liečbou, neúmerný k vykonanej aktivite. Pacienti s nádorovým ochorením ju popisujú rôznymi spôsobmi. Môžu sa cítiť vyčerpaní, ustatí, neschopní sa sústrediť alebo spomalení. Celkovo sa chronická únava vyskytuje u 48 % pacientov s onkologickým ochorením.