Anémia súvisiaca s nádorom: Príznaky, liečba a príčiny

Anémia súvisiaca s nádorom: Príznaky, liečba a príčiny

MUDr. Jana Obertová, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava

Čo je to anémia?

Anémia je definovaná ako nízky počet červených krviniek (erytrocytov). Anémia sa hodnotí podľa množstva hemoglobínu – proteínu v červených krvinkách, ktorý prenáša kyslík z pľúc do telesných tkanív. Mnohé príznaky anémie sú vyvolané zníženým prívodom kyslíka do životne dôležitých tkanív a orgánov tela.

Aké sú príznaky anémie?

Ak je nástup anémie pomalý, príznaky bývajú nejednoznačné. Ľudia s anémiou sa môžu často sťažovať na pocit chladu, zvyčajne sa cítia unavení, točí sa im hlava alebo majú závraty, najmä pri nejakej činnosti alebo keď sa postavia, majú problémy so sústredením, sú ospalí, trpia zápchou. Ak majú ťažkú anémiu, môžu omdlieť. Medzi ďalšie príznaky patria: dýchavičnosť, bolesť na hrudi. Ak absolvujete lekárske vyšetrenie a máte anémiu, vo výsledkoch sa môže objaviť: vysoký alebo nízky krvný tlak, bledá koža, žltačka, zvýšená srdcová frekvencia, arytmie, šelest na srdci.
Výsledky laboratórnych testov zvyčajne odhalia znížený počet červených krviniek, znížené hodnoty hemoglobínu a hematokritu.

Čo je príčinou anémie?

Červené krvinky sa tvoria v kostnej dreni z kmeňových buniek. Ich proliferáciu stimuluje hormón erytropoetín produkovaný obličkami. Pre dozrievanie červených krviniek v tele je dôležitý príjem železa, vitamínu B-12 a kyseliny listovej z potravy. Každý deň sa v tele bežne nahradí 0,8 až 1 percento červených krviniek, pričom priemerná dĺžka života červených krviniek je 100 až 120 dní. Akýkoľvek proces, ktorý má negatívny vplyv na rovnováhu medzi tvorbou červených krviniek a ich rozpadom, môže spôsobiť anémiu.
Príčiny anémie sa obvykle delia na tie, ktoré spôsobujú zníženú alebo chybnú tvorbu červených krviniek, a tie, ktoré zvyšujú rozpad červených krviniek.
Medzi časté príčiny zníženej tvorby červených krviniek patria:

 • nedostatočný príjem železa, vitamínu B-12 alebo kyseliny listovej z potravy alebo ich narušené vstrebávanie,
 • hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy),
 • potlačenie syntézy hematopoetického rastového faktora, najmä erytropoetínu.

Na druhej strane môže anémiu spôsobiť každá porucha, ktorá spôsobuje rozpad červených krviniek prevyšujúci tvorbu. Príčinou je zvyčajne krvácanie alebo hemolýza (skrátenie prežívania červených krviniek na menej ako 100 dní, obvykle spôsobené antierytrocytovými protilátkami alebo mechanickým poškodením v dôsledku mikroangiopatie).

 • krvácanie z nádoru,
 • nahradenie kmeňových buniek v kostnej dreni nádorovými bunkami, k čomu často dochádza u pacientov s karcinómom prostaty s postihnutím kostí,
 • inhibícia červených krviniek faktormi, ktoré sa tvoria v nádorových bunkách (napr. inhibícia erytropoézy cytokínmi, ktoré sprostredkujú zablokovanie využitia železa alebo inhibujú syntézu erytropoetínu, a mnoho ďalších supresívnych účinkov na erytropoézu, ktoré nie sú úplne definované, ako aj protilátky proti erytrocytom spôsobujúce hemolýzu),
 • účinky onkologickej liečby (napr. supresia erytropoézy rádioterapeutickými, chemoterapeutickými a/alebo hormonálnymi liekmi).

Ako sa anémia delí?

Anémia sa môže deliť na základe veľkosti červených krviniek a množstva hemoglobínu v každej bunke. Ak sú bunky malé, nazýva sa mikrocytová anémia, ak sú veľké, nazýva sa makrocytová anémia, a ak majú normálnu veľkosť, nazýva sa normocytová anémia.
Podľa WHO/Národného onkologického ústavu sú normálne hodnoty hemoglobínu (Hgb) 12 až 16 g/dl u žien a 14 až 18 g/dl u mužov. WHO definuje stupne anémie takto:

 • mierna (1. stupeň) – Hgb od 10 g/dl po spodnú hranicu referenčného rozpätia,
 • stredne ťažká (2. stupeň) – Hgb 8,0 až 9,9 g/dl,
 • ťažká (3. stupeň) – Hgb 6,5 až 7,9 g/dl,
 • život ohrozujúca (4. stupeň) – Hgb < 6,5 g/dl.

Ako sa anémia lieči?

Liečba anémie závisí od jej príčiny a závažnosti.
Anémia spôsobená nedostatočným príjmom železa, vitamínu B-12 a kyseliny listovej z potravy sa lieči výživovými doplnkami. Vitamín B-12 sa niekedy musí podávať injekčne, pretože sa nedostatočne vstrebáva z tráviaceho traktu.
V prípade ťažkej anémie môže byť potrebná transfúzia krvi, najmä ak dochádza ku krvácaniu alebo ak je hladina hemoglobínu veľmi nízka, zvyčajne pod 8,0 g/dl. Transfúziou erytrocytov sa hladina hemoglobínu takmer vždy úspešne zvýši, má však aj svoje riziká vrátane akútnej reakcie na transfúziu, objemového preťaženia a prenosu infekčných mikroorganizmov. Transfúzie často dokážu u pacienta rýchlo zlepšiť príznaky a zvýšiť kvalitu života súvisiacu so zdravím.
Ďalšou možnosťou je injekčné podávanie erytropoetínu na zvýšenie tvorby červených krviniek v kostnej dreni, to je však indikované len u pacientov s anémiou súvisiacou s chemoterapiou, u ktorých nemá onkologická liečba kuratívny zámer a u ktorých sa hladina hemoglobínu znížila na < 10 g/dl.
Vyhlásenie o vylúčení lekárskej zodpovednosti
Obsah tejto webovej stránky je určený na informačné a vzdelávacie účely. Individuálne lekárske poradenstvo vám poskytne váš lekár. Všetky otázky týkajúce sa akéhokoľvek ochorenia vždy konzultujte s lekárom. Skôr než začnete užívať akýkoľvek liek, voľnopredajný liek alebo doplnok, poraďte sa s lekárom, ktorý vás dôkladne vyšetrí.

 1. Rodgers GM 3rd, Becker PS, Bennett CL, et al. Cancer- and chemotherapy-induced anemia. J Natl Compr Canc Netw 2008; 6:536.
 2. Madeddu C, Gramignano G, Astara G, et al. Pathogenesis and Treatment Options of Cancer Related Anemia: Perspective for a Targeted Mechanism-Based Approach.Front Physiol 2018; 9:1294.doi: 10.3389/fphys.2018.01294
 3. Bohlius J, Bohlke K, Castelli R et. al, Management of cancer-associated anemia with erythropoiesis-stimulating agents: ASCO/ASH clinical practice guideline update. Blood Advances 2019; 3(8): 1197-2010.