Únava súvisiaca s karcinómom prostaty: Príčiny, symptómy, hodnotenie a liečba

Únava súvisiaca s karcinómom prostaty: Príčiny, symptómy, hodnotenie a liečba

Arnas Bakavicius, MD, PhD
Fakultná nemocnica Santaros Klinikos Vilnius

Čo je to únava?

Únava je definovaná ako nepríjemný a pretrvávajúci pocit unavenosti, vyčerpania alebo nedostatku energie súvisiaci s nádorovým ochorením alebo jej liečbou, neúmerný k vykonanej aktivite. Pacienti s nádorovým ochorením ju popisujú rôznymi spôsobmi. Môžu sa cítiť vyčerpaní, ustatí, neschopní sa sústrediť alebo spomalení. Celkovo sa chronická únava vyskytuje u 48 % pacientov s onkologickým ochorením. Vo väčšine prípadov sa táto únava postupne vytratí po ukončení cielenej liečby ochorenia, u tretiny pacientov však môže pretrvávať aj 5 rokov či dlhšie. U väčšiny postihnutých pacientov chronická únava negatívne ovplyvňuje každodenný život a schopnosť pracovať a môže viesť k zníženiu kvality života.

Čo únavu spôsobuje?

Príčina únavy súvisiacej s nádorom nie je známa, ale pravdepodobne ide o dôsledok ochorenia samotného, liečby a jej vedľajších účinkov. Únava môže byť prítomná už pred začiatkom liečby, často sa však počas liečby zhoršuje (platí to pre rádioterapiu, chemoterapiu, ako aj hormonálnu a biologickú liečbu). Únavu nie je možné vysvetliť iba pomocou faktorov súvisiacich s chorobou a liečbou. Je to fenomén spojený s mnohými faktormi súvisiacimi s nádorom alebo jej liečbou, vrátane zmien v endokrinnom systéme, cirkadiánnych rytmov („hodinkami“ ľudského tela), disregulácie svalového metabolizmu a aktivácie nervového systému, ako aj zvýšenej expresie cytokínov (aktívnych proteínov).

Hodnotenie únavy:

Pacienti obyčajne nehlásia únavu v takej miere, v akej sa skutočne vyskytuje. Nemali by sa však obávať príznaky únavy hlásiť. Treba poznamenať, že únava NIE JE pri liečbe samozrejmosťou, NEPREDSTAVUJE normálny priebeh choroby či liečby a NIE JE ani indikáciou pre zastavenie liečby. Na hodnotenie závažnosti únavy boli v klinickej praxi navrhnuté rôzne dotazníky (napr. škála únavy pri nádorovom ochorení, revidovaná Piperova škála únavy, jednoduchá stupnica od 0 do 10 a pod.). Jednu z týchto stupníc je vhodné použiť pri zisťovaní príznakov.

Liečba únavy:

Keďže príznaky únavy u pacientov s onkologickým ochorením majú väčšinou viacero príčin, liečba jednotlivých problémov spojených s karcinómom ako je anémia alebo bolesť môže pacientom priniesť úľavu, ale potrebné sú aj ďalšie kroky. U pacientov s miernymi symptómami sa odporúča stratégia monitorovania vlastného stavu a šetrenia síl, t. j. rozvrhnúť si čas a sily tak, aby boli uprednostnené dôležité úlohy, predchádzalo sa vyhoreniu, a aby sa pacienti vyhýbali fyzickým aktivitám. Pre pacientov trpiacich strednou až vážnou únavou sú indikované špeciálne nefarmakologické i farmakologické terapie.

Nefarmakologické terapie:

  • Dôrazne sa odporúča pravidelná telesná aktivita s pomalým začiatkom a postupným stupňovaním. Odporúča sa cvičenie na stacionárnom bicykli, fitness schodoch, posilňovanie a cvičenie odolnosti, plávanie a aerobik, spolu 150 minút aeróbneho cvičenia alebo posilňovanie 2- alebo 3-krát týždenne. U pacientov s vyšším rizikom zranenia je potrebné pripraviť individuálny cvičebný plán. Dobrou alternatívou je pre nich chôdza.
  • Pri konzervatívnom manažmente únavy sú najsilnejšie dôkazy v prospech psychoterapie (kognitívne-behaviorálnej terapie, psychoedukačnej terapie a podpornej expresívnej terapie) podporujúcej zmeny správania, ktorá vedie k manažmentu starostlivosti pacienta o seba samého. Ako súčasť manažmentu starostlivosti pacienta o seba samého je možné využiť aj relaxačné terapie. Najlepšou chvíľou pre psychologickú intervenciu alebo kombináciu telesného cvičenia a psychologickej intervencie je zrejme po skončení cielenej liečby karcinómu.
  • Dôležitá je zdravá a vyvážená strava. Ak vezmeme do úvahy, že mnoho pacientov s onkologickým ochorením trpí problémami výživy, mal by ich vyhodnotiť odborník a v niektorých prípadoch môže byť nutné nasadiť výživové doplnky.
  • V niektorých štúdiách hodnotiacich zmiernenie príznakov únavy boli pozorované sľubné výsledky aj pri využití jógy, akupunktúry a masáží.
  • Dôležitý je normálny cirkadiánny rytmus. Pacientom s poruchami spánku sa odporúča vyhýbať sa dlhému alebo neskorému spánku počas dňa alebo vôbec cez deň nespať. Večer by nemali konzumovať kofeín.

Farmakologické terapie:

Únava sa u pacientov s onkologickým ochorením často lieči zmiernením súvisiacich stavov ako anémia, poruchy spánku a bolesť.
Ak sa cítite unavení, neváhajte a porozprávajte sa s lekárom o tom, čo by mohlo únavu spôsobovať a čo by sa proti tomu dalo urobiť.

Niektoré liečby, napríklad chemoterapia na liečbu karcinómu prostaty, však môžu mať vplyv na imunitný systém. Naproti tomu u pacientov na androgénovej deprivácii môže byť riziko nižšie. Dôležité je vyvážiť riziká liečby a lokálneho výskytu vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.2,3

Vyhlásenie o vylúčení lekárskej zodpovednosti
Obsah tejto webovej stránky je určený na informačné a vzdelávacie účely. Individuálne lekárske poradenstvo vám poskytne váš lekár. Všetky otázky týkajúce sa akéhokoľvek ochorenia vždy konzultujte s lekárom. Skôr než začnete užívať akýkoľvek liek, voľnopredajný liek alebo doplnok, poraďte sa s lekárom, ktorý vás dôkladne vyšetrí.

  1. Ebede CC, Jang Y, Escalante CP. Cancer-Related Fatigue in Cancer Survivorship. Med Clin North Am. 2017;101(6):1085-1097.
  2. Reinertsen KV, Loge JH, Brekke M, et al. Chronic fatigue in adult cancer survivors. Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(21):10.4045/tidsskr.17.0040.
  3. Mohandas H, Jaganathan SK, Mani MP, et al. Cancer-related fatigue treatment: An overview. J Cancer Res Ther. 2017;13(6):916‐929.
  4. Bower JE, Bak K, Berger A, et al. Screening, assessment, and management of fatigue in adult survivors of cancer: an American Society of Clinical oncology clinical practice guideline adaptation. J Clin Oncol. 2014;32(17):1840‐1850.