Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?

Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?

Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárna činnosť, ktorej cieľom je hodnotiť nové zdravotnícke technológie. HTA pokrýva tieto metódy:

  1. systematické hodnotenie porovnávacej hodnoty farmaceutických produktov a iných zdravotníckych technológií;
  2. rozhodnutia o stanovení cien a úhrad, ktoré majú dopad na verejných aj súkromných platcov a;
  3. proces, počas ktorého sa rozhodne, či je alebo nie je zaradenie lieku do systému úhrad prijateľné, a taktiež riadenie samotného procesu kategorizá

HTA je prostriedkom podpory pri rozhodovaní o politike v oblasti úhrad liekov.
Pokiaľ proces výskumu v oblasti zdravotníckej ekonomiky a výsledkov poskytuje potrebnú podporu pre riadne fungovanie prístupu na trh a strategických vecí, tak hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) má zásadný vplyv na zabezpečenie efektivity stratégie v oblasti úhrad liekov. HTA je teda z hľadiska stratégie rovnako dôležité ako výskum v oblasti zdravotníckej ekonomiky a výsledkov z pohľadu priemyslu. Navyše v spojení so zdravotníckou politikou je HTA vždy vsadené do politického kontextu rozhodovania o zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že HTA je zvyčajne súčasťou komplexného rozhodovacieho procesu, ktorý závisí na postojoch zúčastnených strán.HTA môže byť hnacou silou v zmysle lepšej účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti, no len vtedy, ak sa premietne do skutočných systémov HTA.

Úspešné systémy HTA majú jasné strategické ciele, berú do úvahy inštitucionálny kontext a sú riadne implementované. Existuje celý rad podstatných strategických cieľov HTA, ktoré môžu minimalizovať alternatívne náklady spoločnosti, ak sa premietnu do skutočných systémov HTA:

  • Poskytnutie podpory osobám srozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej starostlivosti tak, aby rozhodovali informovane;
  • Pochopenie pridaného klinického prínosu a pridaných nákladov na nové zdravotnícke technológie;
  • Zvýšenie efektivity alokácie v systémoch verejného financovania, pre ktoré sú typické obmedzené zdroje;

Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v rozhodovacom procese o zdravotnej starostlivosti.

EM-11255

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Slovník
Úloha HTA v prístupe k inováciám
Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson