Open menu
Close menu

Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?

Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?

Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárna činnosť, ktorej cieľom je hodnotiť nové zdravotnícke technológie. HTA pokrýva tieto metódy:

  1. systematické hodnotenie porovnávacej hodnoty farmaceutických produktov a iných zdravotníckych technológií;
  2. rozhodnutia o stanovení cien a úhrad, ktoré majú dopad na verejných aj súkromných platcov a;
  3. proces, počas ktorého sa rozhodne, či je alebo nie je zaradenie lieku do systému úhrad prijateľné, a taktiež riadenie samotného procesu kategorizá

HTA je prostriedkom podpory pri rozhodovaní o politike v oblasti úhrad liekov.
Pokiaľ proces výskumu v oblasti zdravotníckej ekonomiky a výsledkov poskytuje potrebnú podporu pre riadne fungovanie prístupu na trh a strategických vecí, tak hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) má zásadný vplyv na zabezpečenie efektivity stratégie v oblasti úhrad liekov. HTA je teda z hľadiska stratégie rovnako dôležité ako výskum v oblasti zdravotníckej ekonomiky a výsledkov z pohľadu priemyslu. Navyše v spojení so zdravotníckou politikou je HTA vždy vsadené do politického kontextu rozhodovania o zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že HTA je zvyčajne súčasťou komplexného rozhodovacieho procesu, ktorý závisí na postojoch zúčastnených strán.HTA môže byť hnacou silou v zmysle lepšej účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti, no len vtedy, ak sa premietne do skutočných systémov HTA.

Úspešné systémy HTA majú jasné strategické ciele, berú do úvahy inštitucionálny kontext a sú riadne implementované. Existuje celý rad podstatných strategických cieľov HTA, ktoré môžu minimalizovať alternatívne náklady spoločnosti, ak sa premietnu do skutočných systémov HTA:

  • Poskytnutie podpory osobám srozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej starostlivosti tak, aby rozhodovali informovane;
  • Pochopenie pridaného klinického prínosu a pridaných nákladov na nové zdravotnícke technológie;
  • Zvýšenie efektivity alokácie v systémoch verejného financovania, pre ktoré sú typické obmedzené zdroje;

Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v rozhodovacom procese o zdravotnej starostlivosti.

EM-11255

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Slovník
Úloha HTA v prístupe k inováciám
Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson