Ako efektívne komunikovať

Ako efektívne komunikovať

Efektívna komunikácia spočíva vo výbere správnych nástrojov, prostredníctvom ktorých dosiahnete lepšie porozumenie u cieľového publika. Vaša pacientska organizácia každý deň vstupuje do komunikácie s veľkou a rôznorodou skupinou zúčastnených strán. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité disponovať kvalitným súborom komunikačných nástrojov. Tieto nástroje vám pomôžu úspešne prezentovať svoje myšlienky a úspešne dosiahnuť cieľ vašich rozhovorov s dôležitými partnermi.

Grzegorz Szczepański
Generálny riaditeľ, Hill + Knowlton Strategies, Poľsko

Katarzyna Fabjaniak
Výkonná riaditeľka, Hill + Knowlton Strategies, Poľsko


Ak chcete dosiahnuť efektívnu komunikáciu s rôznymi cieľovými publikami, je potrebné zohľadniť tri kľúčové faktory:

S KÝM KOMUNIKUJETE?

Pochopenie publika
Prvým krokom je správne definovanie cieľového publika, s ktorým chcete komunikovať.
Potom sa ho pokúste lepšie spoznať a charakterizovať. Vžite sa do jeho situácie. Čo robí? Aké sú jeho záujmy? Aké sú jeho potreby a ciele? Akým spôsobom komunikuje? Akým jazykom rozpráva? Kde je najviac aktívne? V tradičných alebo sociálnych médiách?
Každé cieľové publikum má iné ciele a komunikuje svojim vlastným spôsobom. Len čo druhú stranu spoznáte lepšie, budete môcť svoje myšlienky formulovať uvedomelejšie a efektívnejšie.

ČO SA SNAŽÍTE VYJADRIŤ?

Posolstvá
Ďalším veľmi dôležitejším krokom je definovanie posolstiev, ktoré chcete sprostredkovať určenému cieľovému publiku.
Efektívne posolstvo je ľahko zapamätateľné. Toto dosiahnete, ak bude vaša myšlienka formulovaná jasne a stručne, bude ľahko zapamätateľná, koherentná a zopakovateľná. Pamätajte na to, že posolstvá si nie je možné zamieňať s inými formami vyjadrenia, ako sú slogany, fakty či ciele vašej pacientskej organizácie.

Dôkazové body
Neoddeliteľnou súčasťou vašej komunikácie by mal byť dôkaz, ktorý naplní vašu myšlienku obsahom a potvrdí jej dôveryhodnosť. Nikdy nezabudnite podporiť svoje vyjadrenie dôveryhodnými argumentmi a dôkazmi. Použite pri tom fakty, štatistiky, výskum, anekdoty či vizualizácie. Vďaka nim bude vaše publikum vnímavejšie a ochotné zapamätať si vašu myšlienku.
Viac základných tipov pre komunikáciu nájdete v tejto animácii.

Ako budovať efektívnu komunikáciu
Advocacy Center

Pozrite si krátke video, ktoré pripravili odborníci na komunikáciu o tom, ako efektívne komunikovať, v záujme lepšieho vypočutia a pochopenia

www.janssen4patients.com

AKÝM SPÔSOBOM ROZPRÁVATE?

Techniky konverzácie
Ako vyjadriť svoju myšlienku a uistiť sa, že vám publikum správne porozumie? Práve tu zohrávajú úlohu techniky ovládania konverzácie. Pozrite si toto video a zistite, ako ich používať!

Techniky riadenia

Advocacy Center

Prosím pozrite si krátke video, ktoré pripravili odborníci na komunikáciu o tom ako efektívne komunikovať s využitím troch jednoduchých techník riadenia konverzácie

www.janssen4patients.com

EM-11255

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?
Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)
Slovník
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson