Výber vášho online komunikačného média

Výber vášho online komunikačného média

Online komunikácia je dôležitým faktorom pri snahe osloviť správne zúčastnené strany vašou myšlienkou. V našej digitálnej ére publikum očakáva, že ho komunikujúci osloví všade, kde je aktívne, a to vrátane sociálnych médií. Ale ako si vybrať správne médium a prispôsobiť ho svojmu publiku?

Grzegorz Szczepański
Generálny riaditeľ, Hill + Knowlton Strategies, Poľsko

Katarzyna Fabjaniak
Výkonná riaditeľka, Hill + Knowlton Strategies, Poľsko

Facebook
Facebook umožňuje vzdelávať vaše publikum a budovať povedomie o relevantných oblastiach zdravia, tým, že šíri hlavné posolstvá vašej organizácie. Povaha tejto platformy vám navyše pomáha udržiavať kontakt napr. s pacientmi a ich rodinami.

Instagram
Tu môžete uverejňovať menej oficiálny obsah, napríklad obrázky, animácie alebo videá, ktoré zobrazujú prípravy podujatí alebo každodennú prácu vašej organizácie.

Twitter
Túto obchodnú platformu využite na pozicionovanie svojich odborníkov a organizácie v online priestore. Na Twitteri môžete tiež sledovať profily iných vplyvných ľudí a inštitúcií, vyjadriť sa k aktuálnym udalostiam v sektore zdravotníctva a komunikovať s ostatnými zúčastnenými stranami a organizáciami.

LinkedIn
Na LinkedIn si môžu jednotlivci, firmy a organizácie vytvoriť vlastné virtuálne životopisy. Takáto profesionálna vizitka môže byť užitočná, ak chcete zúčastneným stranám poskytnúť stručný prehľad o cieľoch, aktivitách a úspechoch vašej pacientskej organizácie.

Viac informácií o konkrétnych sociálnych platformách nájdete v tejto infografike.

EM-11255

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ako efektívne komunikovať
Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)
Slovník