Čo je CLL?

Čo je CLL?

CLL je v západných krajinách najčastejší typ leukémie a častejšie postihuje mužov než ženy.2

CLL sa diagnostikuje zvyčajne vo veku od 67 do 72 rokov.3 CLL nie je nákazlivé ani dedičné ochorenie, hoci existujú niektoré formy so zvýšeným výskytom v rodinách.
CLL sa považuje za relatívne pomaly sa zhoršujúcu rakovinu krvi. Môže sa však stať agresívnejšou a teda aj liečba môže byť problematickejšou. Toto zhoršenie môže nastať rýchlo alebo pomaly, v rámci osôb je to veľmi premenlivé.3,5 Chronická lymfocytová leukémia (CLL) a lymfóm z malých lymfocytov (SLL) sa často považujú za jedno a to isté ochorenie, pretože majú veľmi podobný výskyt, prejavy, genetické charakteristiky, priebeh aj liečbu. Leukemické lymfocyty a abnormality tkaniva, ktoré možno u ľudí s SLL nájsť, sú rovnaké ako u ľudí s CLL. Rozdiel medzi CLL a SLL je v tom, že u pacientov so SLL nebýva počet bielych krviniek v krvnom obehu zvýšený.

CLL začína v lymfocytoch. Čo sú lymfocyty?

Táto leukémia sa nazýva lymfocytová, pretože začína v bielych krvinkách známych pod názvom lymfocyty.3 Tie sa nachádzajú v kostnej dreni aj krvi. CLL sa rozvíja vtedy, keď sa určitý typ lymfocytov začne nekontrolovateľne deliť. Začína sa to v type lymfocytov, ktoré sa označujú ako B-bunky.3 Zdravé B-bunky zvyčajne žijú len krátko. Upozorňujú imunitný systém na infekčného činiteľa, napr. baktérie alebo vírusy, aby ich mohol odstrániť.1 To znamená, že zdravé lymfocyty pomáhajú vášmu telu bojovať s infekciami. U ľudí s CLL nefungujú postihnuté B-bunky správne a nekontrolovateľne sa množia.3 Označujú sa ako „malígne (zhubné)“ B-bunky.

Zhubné B-bunky obchádzajú mechanizmus, ktorý kontroluje, ako dlho bunky v tele prežívajú a ako často sa delia.3 Vytvárať sa môžu v lymfatických uzlinách, kostnej dreni, krvnom obehu a iných orgánoch, napr. v slezine.3, 4 Keď sa tvoria v kostnej dreni, môžu sa tam hromadiť a narúšať tvorbu ostatných normálnych krviniek:

  • červených krviniek, ktoré prenášajú kyslík = nízke hladiny červených krviniek môžu viesť k anémii (chudokrvnosti), ľudia môžu byť unavení či slabí,
  • bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať s infekciami = pri nízkom počte bielych krviniek môže mať telo problém bojovať s infekciami,
  • krvných doštičiek, ktoré pomáhajú zrážať krv = pri nedostatku krvných doštičiek môže dôjsť ku krvácaniu alebo vzniku modrín.

Zhubné B-bunky sa môžu vo veľkom množstve hromadiť aj v iných orgánoch, napr. v pečeni a slezine, výsledkom čoho môže byť ich zväčšenie a bolesti brucha.

Aká je úloha lymfatického systému?

Lymfatický systém je dôležitou súčasťou nášho imunitného systému. Zúčastňuje sa boja proti baktériám a iným iným pôvodcom infekčných ochorení. Taktiež ničí staré alebo abnormálne bunky, napr. rakovinové bunky. Lymfatický systém sa skladá z viacerých častí:1

  • V lymfatických cievach sa nachádza lymfa – priehľadná tekutina s vysokým počtom lymfocytov.
  • Pri lymfatických cievach sa nachádzajú lymfatické žľazy, ktoré sa nazývajú lymfatické uzliny.
  • Zdravé lymfocyty vo vašich lymfatických uzlinách prichádzajú do styku s rôznymi pôvodcami infekcií a upozorňujú váš imunitný systém, aby zareagoval a odstránil ich.1

EM-110434

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ