Prejavy ochorenia

Prejavy ochorenia

Príznaky (symptómy) CLL sa zvyčajne vyvíjajú v čase. V ranej fáze CLL ovplyvňuje zdravie človeka len minimálne.

U niektorých ľudí s CLL sa neprejavujú žiadne symptómy. Podozrenie na toto ochorenie môže vzniknúť kvôli abnormálnym výsledkom krvných testov, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s preventívnou prehliadkou alebo pri lekárskom vyšetrení kvôli inému nesúvisiacemu ochoreniu. Najčastejším znakom, ktorý núti lekára zamyslieť sa nad diagnózou CLL, je nevysvetliteľný zvýšený počet bielych krviniek (lymfocytov).
Medzi bežné prejavy patrí:4, 5

 • horúčka a nočné potenie,
 • nadmerná tvorba modrín, časté a závažné krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien,
 • zdurenie lymfatických uzlín na krku, pod pazuchami alebo v slabinách,
 • únava, slabosť, dýchavičnosť počas vykonávania každodenných fyzických aktivít,
  úbytok hmotnosti,
 • bolesť žalúdka alebo pocit „plnosti“ žalúdka kvôli zväčšenej slezine,
 • častejšie infekcie.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov, je veľmi dôležité, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom, keďže sa môže jednať o príznaky súvisiace s návratom alebo zhoršením CLL.

Ako rýchlo ochorenie postupuje vpred?

Progresia CLL sa môže od pacienta k pacientovi líšiť. U niektorých ľudí je ochorenie aj bez liečby stabilné, bez výraznejších prejavov. U iných môže ochorenie postupovať pomaly a potreba liečby sa objaví až po rokoch. U ďalšej skupiny pacientov môže mať ochorenie rýchly spád s výraznými prejavmi a potrebou liečby.

  1. OUP. Concise Colour Medical Dictionary. Sixth edition. Oxford University Press, 2015.
  2. Siegel, R., et al. Cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin. 2013;63:11–30.
  3. Smolewski, P., et al. New insights into biology, prognostic factors, and current therapeutic strategies in chronic lymphocytic leukemia. ISRN Oncol. 2013:740615.
  4. American Cancer Society. Signs and symptoms of chronic lymphocytic leukemia. Available from: http://www.cancer.org/cancer/leukemiachroniclymphocyticcll/detailedguide/leukemia--chronic-lymphocytic signs-symptoms. Accessed September 2016.
  5. Rai, K.R., et al. Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia. Blood. 1975;46:219–234.

  EM-110434

  MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ