Liečba je dôležitá

Liečba je dôležitá

„Človek prestáva svojmu telu veriť. A to je sklamanie. Takže chvíľku trvá, kým začne človek znova svojmu telu dôverovať.“
Andrej, 66 rokov

Keďže postupujúci mnohopočetný myelóm je vážne ochorenie, liečba je nevyhnutná. Existuje niekoľko dôvodov, prečo absolvovať liečbu, napr:

 • vysoká pravdepodobnosť dlhšieho dožitia,
 • kvalita života bude pravdepodobne rovnaká ako pred nástupom ochorenia,
 • z dlhodobého hľadiska spôsobuje liečba menej bolesti a ťažkostí, najmä pokiaľ ide o bolesť kostí. Aj infekcie sú menej časté,
 • každý človek je jedinečný a rovnako aj každý pacient a preto by mala byť liečba mnohopočetného myelómu navrhnutá tak, aby vyhovovala konkrétne danému pacientovi. K dispozícii sú rôzne formy a typy liečob. Liečba sa po zahájení bude prispôsobovať. Keby sa ochorenie vrátilo alebo začalo postupovať, budú pre vás platiť rovnaké zásady rozhodovania o najvhodnejšej liečbe.

Lekári vám odporučia liečbu, ktorá bude najvhodnejšia pre váš typ ochorenia. Bude sa postupovať podľa týchto kritérií:

 • zhodnotenie celkového stavu pacienta a problémov (prítomnosť možných, súbežne sa vyskytujúcich chronických ochorení),
 • váš vek,
 • váš životný štýl,
 • vaše priania a životné priority,
 • výsledky diagnostických vyšetrení a laboratórnych testov,
 • štádium a agresivita ochorenia,
 • možné metódy liečby použité v minulosti, ktoré boli viac alebo menej účinné.

Máte pre lekára svoje vlastné odporúčania a chcete zohrávať vo svojej liečbe aktívnu úlohu? Pokúste sa prostredníctvom organizácií pacientov na Slovensku, v zahraničí alebo prostredníctvom internetu získať ďalšie informácie a vysvetlenia. Váš lekár a lekári pracujúci na hematologických oddeleniach nemocníc môžu mať k dispozícii špeciálne informačné materiály o tomto ochorení krvi. Kľúčom k úspešnej liečbe je vaša osobná zaangažovanosť v kontakte s ošetrujúcim lekárom.

Ak sa ochorenie počas liečby alebo po nej naďalej rozvíja, znamená to, že doterajšia liečba nebola úspešná, alebo že sa ochorenie vrátilo. Aj keď môže takáto situácia nastať, majte na pamäti, že sa váš stav môže po liečbe zlepšiť a že ochorenie bude stabilizované. K tomuto môže dôjsť aj vtedy, keď boli výsledky jednej z predchádzajúcich liečebných metód nepriaznivé, alebo keď sa váš stav zhoršil. Momentálne máme okrem roky zavedených liečebných metód k dispozícii aj mnoho nových liekov. A mnoho nových liekov je vo fáze vývoja.

EM-110556

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Možnosti liečby
Lieky s väčšou účinnosťou
Klinické skúšania
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson