Diagnostika CLL

Diagnostika CLL

Vo väčšine prípadov (asi 70 %) je diagnostika chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) vecou náhody, kedy sa táto diagnóza stanoví u ľudí, ktorí nemajú problémy a vyšetrenie ukáže zvýšený počet bielych krviniek, konkrétne lymfocytov v krvi.

V čase stanovenia diagnózy môžu mať niektorí pacienti zväčšené povrchové lymfatické uzliny a slezinu. V zriedkavých prípadoch môžu krvné testy poukazovať na anémiu (pokles množstva hemoglobínu a červených krviniek) ako aj zníženie počtu krvných doštičiek.

Klinické vyšetrenie

Aby lekár určil rozsah ochorenia, musí pacienta klinicky vyšetriť, kedy skontroluje prítomnosť a veľkosť hmatateľných uzlín na krku, pod pazuchami a v slabine a tiež veľkosť sleziny a pečene.

Laboratórne testy

Pre diagnostiku CLL je potrebné, aby sa mohli vyhodnotiť charakteristiky lymfocytov, ktorých množstvo v krvi stúpa. V špecializovaných hematologických centrách sa vykonávajú dva krvné testy:

krvný náter: týmto vyšetrením sa pod optickým mikroskopom vyhodnocujú charakteristiky krviniek, ktoré sú rozotreté na sklíčku. Skúma sa vzhľad buniek, ktoré sú pri CLL zväčša početné a malé.
imunofenotypizačné vyšetrenie buniek v periférnej krvi: zisťujú sa charakteristiky, ktoré majú leukemické lymfocyty na svojom povrchu. CLL lymfocyty majú v skutočnosti určité charakteristiky, ktorými sa odlišujú od normálnych lymfocytov a od lymfocytov pri iných formách leukémie.

Na diagnostikovanie CLL zvyčajne postačuje odobrať vzorku krvi a urobiť kompletný krvný obraz, morfologickú analýzu a imunofenotypizačné vyšetrenie.

Krvné testy

Počas liečby vám budú na ambulancii pravidelne odoberať vzorky krvi, aby skontrolovali váš celkový zdravotný stav, hladinu červených krviniek, bielych krviniek (najmä počet lymfocytov) a krvných doštičiek vo vašej krvi a aj to, ako dobre funguje vaša pečeň a obličky. Pomocou výsledkov týchto testov môže lekár monitorovať, ako CLL ovplyvňuje vaše telo.

  • Váš lekár sa bude zaujímať o to, koľko máte lymfocytov, pretože vďaka tomu môže zistiť stav vašej CLL.
  • Ak máte nízky počet červených krviniek alebo ak je množstvo hemoglobínu v červených krvinkách nízke, môžete mať anémiu. To môže byť dôvodom únavy a vyčerpania.
  • Krvné doštičky sú malé fragmenty buniek, ktoré pomáhajú pri zrážaní krvi. Ak je hladina krvných doštičiek nízka, vaša krv sa nemusí dobre zrážať – ak sa porežete, môže chvíľu trvať, kým sa krvácanie zastaví alebo sa vám môžu ľahko tvoriť modriny.

Ďalšie vyšetrenia môžu pomôcť upresniť diagnózu alebo zistiť, do akej miery sa ochorenie rozšírilo. Do úvahy sa musia vziať tieto vyšetrenia:

RTG hrudníka, ultrazvuk brucha a lymfatických uzlín, CT vyšetrenie. Zobrazovacie testy – pomocou RTG hrudníka sa zisťuje, či vaše srdce a lymfatické uzliny v hrudníku fungujú tak, ako majú. Vďaka snímkom môžu lekári vidieť, v akom štádiu je vaša rakovina krvi a či sa rozšírila do dôležitých orgánov alebo iných častí tela. Lekári tak môžu vybrať pre vás tu najvhodnejšiu liečbu. CT vyšetrenie = alebo aj „počítačová tomografia“, vyšetrenie, pomocou ktorého je možné zobraziť "rezy" príslušnej časti tela (vrátane vnútorných orgánov). Pomocou týchto snímok môže zdravotnícky personál skontrolovať, či slezina a lymfatické uzliny nie sú zväčšené.
PET vyšetrenie znamená vyšetrenie pozitrónovou emisnou tomografiou. Používa sa pri kontrole oblastí, ktoré sa nedajú zobraziť pomocou CT vyšetrenia, napr. kosti.
MR vyšetrenie = „vyšetrenie magnetickou rezonanciou“ môže byť potrebné vtedy, keď ste alergický na farbivo používané pri iných zobrazovacích vyšetreniach alebo ak máte problémy s obličkami.
Existujú vyšetrenia, pomocou ktorých sa vyhodnocuje stav hĺbkových lymfatických uzlín (lymfatické uzliny v hrudníku a bruchu, slezina).
Tenkoihlová aspiračná biopsia a/alebo biopsia kostnej drene.
Tieto vyšetrenia nie sú potrebné na diagnostiku CLL. Môžu však poskytnúť dôkaz v prípade, keď existujú pochybnosti ohľadom diagnózy alebo ak chcete zistiť príčinu zníženej funkcie kostnej drene.
V súčasnosti je cieľom biopsie kostnej drene vyhodnotiť úbytok nádorových buniek v kostnej dreni po liečbe.
Ďalšie vyšetrenia sú dôležité na definovanie biologických charakteristík ochorenia. Tieto vyšetrenia sa zvažujú väčšinou vtedy, keď je potrebné zahájiť liečbu. Niektoré biologické charakteristiky poskytujú dôležité informácie o tom, ktorý typ liečby je vhodné použiť, zatiaľ čo iné dokážu predpovedať, či bude pacient na liečbu reagovať a aká dlhá bude samotná liečba. V klinickej praxi sa spomedzi biologických vyšetrení zvažuje vyhodnotenie stavu mutácie génov IgVH, vyhodnotenie mutácie génu TP53 a vyhodnotenie niektorých cytogenetických abnormalít (niektorých chromozómov) pomocou testu nazývaného FISH.
Ak by ste sa o týchto testoch alebo liečbe chceli dozvedieť viac, zdravotníci, ktorí sa o vás starajú, vám poskytnú viac informácií:

  • Vždy, keď niečomu nerozumiete alebo máte z niečoho obavy, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.
  • Ak neviete, čo výsledky testov znamenajú, oni vám to objasnia.
  • Ak si myslíte, že by vám to pomohlo, taktiež vám môžu poskytnúť informácie o miestnych skupinách pacientov, zdravotných službách a udalostiach vo vašom okolí.

EM-110434

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ