Čo je „staging“?

Čo je „staging“?

Keď sa pacientovi diagnostikuje CLL, lekár určí, v akom štádiu sa ochorenie nachádza.4

To pomáha lekárovi pri rozhodovaní sa o liečbe a určovaní prognózy (priebeh/výsledok ochorenia)4. Pri určovaní štádia lekár zvažuje niekoľko faktorov:

  • krvné testy (napr. počet červených krviniek a krvných doštičiek),
  • ktoré lymfatické uzliny (napr. na krku, pod pazuchami, v slabinách), iné časti tela (napr. kostná dreň) a orgány (slezina, pečeň) sú postihnuté.

Roky sa CLL klasifikovala podľa dvoch systémov: systém, ktorý navrhol Kanti Rai a systém, ktorý navrhol Jacques-Louis Binet. Obidva systémy definujú štádium CLL na základe počtu zväčšených lymfatických uzlín, prítomnosti zväčšenej sleziny, pečene a toho, či je hladina hemoglobínu a/alebo krvných doštičiek znížená, alebo nie.

Určenie štádia podľa Raia
0 = len lymfocytóza (zvýšený počet lymfocytov)
I = lymfocytóza + zdurené lymfatické uzliny
II = lymfocytóza + zväčšená slezina a/alebo pečeň [±zdurené lymfatické uzliny]
III = lymfocytóza + anémia [±zväčšená slezina ±zväčšená pečeň ±zdurené lymfatické uzliny] IV = lymfocytóza + trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek) [±anémia ±zväčšená slezina ±zväčšená pečeň ±zdurené lymfatické uzliny]
IV = lymfocytóza + trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek) [±anémia ±zväčšená slezina ±zväčšená pečeň ±zdurené lymfatické uzliny]

Určenie štádia podľa Bineta
A = < 3* postihnuté oblasti uzlín, bez anémie či trombocytopénie
B = 3* postihnuté oblasti uzlín, bez anémie či trombocytopénie
C = anémia a/alebo trombocytopénia
* do úvahy sa berie 5 rôznych oblastí lymfatického systému: lymfatické uzliny krčné, pod pazuchami, v slabinách, slezina a pečeň.

Zistilo sa mnoho iných klinických a biologických parametrov, ktoré sú užitočné pri predpovedaní progresie CLL. Jedným z týchto faktorov je čas zdvojnásobenia počtu lymfocytov. V súčasnosti sú z hľadiska progresie CLL najdôležitejšie tie informácie, ktoré sú odvodené od biologických charakteristík leukemických buniek. Niektoré genetické charakteristiky poskytujú cenné údaje o tom, ako bude ochorenie postupovať a tiež pomáhajú pri výbere tej najvhodnejšej liečby.

EM-110434

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson