Prognostické faktory

Prognostické faktory

Hodnotenie štádia ochorenia (systémom podľa Raia alebo Bineta) má pri prognostike stále svoje opodstatnenie spolu s hodnotením mnohých iných klinických a biologických faktorov.

Tradičné systémy na hodnotenie štádia ochorenia sú stále dôležité. V posledných rokoch sa však ukazuje, že niektoré iné faktory môžu poskytnúť informácie o tom, ako sa bude ochorenie vyvíjať a aký plán liečby je pre jednotlivého pacienta ten najvhodnejší.
Medzi hlavné prognostické faktory patrí:

  • čas potrebný na zdvojnásobenie počtu lymfocytov,
  • hodnota beta-2 mikroglobulínu v krvnom sére,
  • expresia proteínov ZAP-70 a CD38 na leukemických bunkách.

Ako už bolo spomenuté, najdôležitejšie prognostické informácie sú tie, ktoré sú odvodené z biologických charakteristík leukemických buniek. Ukázalo sa, že niektoré genetické charakteristiky majú význam nielen pri určovaní toho, ako rýchlo bude ochorenie postupovať, ale pomáhajú pri výbere tej najvhodnejšej liečby v prípade, ak už CLL treba začať liečiť.

Takýmito štúdiami sa definuje biologický profil CLL a ten je potrebné pred zahájením liečby zvážiť. Spomedzi nich patria v súčasnej klinickej praxi k najdôležitejším nasledovné:

  • hodnotenie určitých cytogenetických abnormalít (FISH analýza),
  • určenie mutácie génu TP53, delécia chromozómu i7p,
  • určenie mutačného stavu génov IgVH.

EM-110434

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson