Príčiny a rizikové faktory

Príčiny a rizikové faktory

Príčinu CLL zatiaľ nepoznáme. V posledných rokoch sa však mnoho vedcov začalo venovať skúmaniu CLL v snahe pochopiť príčiny tejto formy leukémie.

Vďaka početným štúdiám sa podarilo pochopiť niektoré pozmenené biologické mechanizmy, ktoré vedú k množeniu a dlhšiemu prežívaniu CLL lymfocytov. Dnes už vieme, že niektoré faktory, najmä niektoré genetické zmeny, sa podieľajú na tom, že tieto lymfocyty žijú dlhšie a rozmnožujú sa bez toho, aby bol na to „správny“ dôvod. Mnoho faktorov môže zvyšovať riziko rozvoja tohto ochorenia:

  • Vek. Riziko rozvoja CLL sa zvyšuje s vekom. Väčšina ľudí s CLL má viac ako 60 rokov. U ľudí mladších ako 40 rokov je toto ochorenie zriedkavé. Incidencia ochorenia sa zvyšuje od menej ako jedna osoba zo 100 000 vo veku 40 až 44 rokov po viac ako 30 osôb zo 100 000 vo veku 80 rokov a viac.
  • Pohlavie. CLL sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien.
  • Rodinná anamnéza. U väčšiny pacientov s CLL sa toto ochorenie v rodine nevyskytlo. U prvostupňových príbuzných pacientov s CLL je však trikrát až štyrikrát vyššia pravdepodobnosť rozvoja CLL ako u ľudí, ktorých prvostupňoví príbuzní toto ochorenie nemajú. Riziko je však aj tak veľmi malé. Napríklad 60-ročný súrodenec alebo dieťa niekoho s CLL, by malo šancu 3 až 4 z 10 000, že sa u neho rozvinie ochorenie, zatiaľ čo u 60-ročnej osoby bez tohto ochorenia v rodine by bola šanca 1 z 10 000.
  • Etnický pôvod. CLL sa najčastejšie vyskytuje u ľudí europoidnej (bielej) rasy.

EM-110434


MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ