Rada č.6

Rada č.6

Doprajte si čas na oddych a relax – pomôže vám to zvládať únavu a znížiť stres.17

Môžete urobiť napríklad nasledovné:

  • Porozprávajte sa s inými ľuďmi o tom, čo vás trápi.
  • Vykonávajte také činnosti, ktoré vašu myseľ zamestnajú a vy nebudete mať čas na obavy. Choďte napríklad navštíviť priateľov alebo počúvajte hudbu.
  • Vyhýbajte sa stresovým situáciám (ak je to možné).
  • Pravidelne vykonávajte miernu aktivitu (napr. prechádzka).

Relaxačné cvičenia a tipy17

Fyzické cvičenia na telo: napr. striedavo napínajte a uvoľňujte každú časť tela.
Psychické cvičenia na myseľ: napr. meditácia a dýchacie cvičenie.

Takto cvičiť by ste mali v pohodlnej pozícii na tichom, teplom mieste s tlmeným svetlom, kde nebudete rušený. Najväčší prínos z týchto cvičení budete mať vtedy, keď ich bude vykonávať minimálne 5 – 15 minút každý deň.

17. Macmillan Cancer Support. Managing symptoms of fatigue. July 2013. Available at: http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/tiredness/tips-manage-symptoms-fatigue.html. Accessed April 2017.

EM-110434

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Rada č.7
Čo môžem urobiť, aby som sa vyhol infekcii?
Rada č.8
Chápanie vlastných pocitov a ich spracovanie
Rada č.9
Zvládanie vzťahov