Slovník

Slovník

Nie vždy je ľahké porozumieť pojmom, ktoré sa v medicíne používajú. V tejto časti si môžete rýchlo a jednoducho vyhľadať význam niektorých medicínskych pojmov, s ktorými sa na tejto internetovej stránke môžete bežne stretnúť.


Bielkovina, ktorá sa bežne nachádza na povrchu bielych krviniek a jej koncentrácia koreluje s počtom buniek mnohopočetného myelómu v tele a je najlepším samostatným ukazovateľom toho, aké veľké je zaťaženie nádorom.

Zákrok, pri ktorom sa z lymfatickej uzliny odoberá kúsok tkaniva.

Zákrok, pri ktorom sa odoberá kúsok kosti, ktorý obsahuje kostnú dreň.

Nezrelé (neúplne rozvinuté) myeloidné bunky (typ bielych krviniek) v kostnej dreni a periférnej krvi.

Najrozšírenejší minerál v ľudskom tele , dôležitý pre kvalitu a správnu funkciu kostí a zubov.

Staršia jednotka energie, ktorá sa v praxi používala na vyjadrenie energetickej hodnoty potravín. Každá makroživina (sacharidy, tuky a proteíny), ktorá sa dostane do tela, sa premieňa na energiu. Množstvo energie (a kalórie) potravín sa líši v závislosti od ich zloženia: tuk vytvára asi 9 kalórií na gram, zatiaľ čo bielkoviny a sacharidy vytvárajú asi 4 kalórie na gram. V súčasnosti je nahradena jednotkou joule (J), pričom platí, že 1 kcal = 4,2 kJ.

Jedna z troch makroživín (ďalšie dve makroživiny sú tuky a bielkoviny), z ktorých sa skladá naša strava. Majú rôznu formu a sú hlavným zdrojom energie pre telo.

Podiel monoklonálneho proteínu (M-proteínu), pre ktorý je charakteristická nízka molekulová hmotnosť. Môže sa spojiť s tzv. ťažkým reťazcom, oddeliť sa od neho, či zostať voľný.

Bunky, ktoré sú odvodené z krvotvorných kmeňových buniek nachádzajúcich sa v kostnej dreni a vznikajú z nich červené krvinky, niektoré typy bielych krviniek (granulocyty a monocyty) a krvné doštičky (trombocyty).

Liečba založená na chemických látkach s cieľom usmrtiť bunky. Hoci tento pojem v sebe často zahŕňa aj liečbu infekčných ochorení, kedy dochádza k zabíjaniu patogénov, v bežnom jazyku sa používa hlavne v súvislosti s rakovinou, kedy sa usmrcujú nádorové bunky.

Odvetvie genetiky, ktoré skúma chromozómy a delenie buniek.

Skúmanie morfológie chromozómov, ktoré sú viditeľné pod optickým mikroskopom aj skúmanie karyotypu, t. j. súboru chromozómov bunky.

Patologický stav, keď dochádza k rozdrveniu kostí chrbtice a zníženiu ich výšky. Môže spôsobiť stlačenie miechy.

Niekoľko ochorení, ktoré sa súbežne vyskytujú u tej istej osoby.

Odpadový produkt organizmu, ktorého meraním v krvi môžeme zistiť stav obličiek. Jeho zvýšenie je spojené s porušenou funkciou obličiek.

Problémy s krvným obehom v rukách a nohách, ktorý sa prejaví pri nízkej teplote, pričom môže ísť o bolestivý stav.

Kompaktná a organizovaná štruktúra, ktorá obsahuje väčšinu genetickej informácie (v podobe DNA) organizmu.

Klinické posúdenie, ktorým sa zisťuje konkrétne ochorenie na základe analýzy klinických prejavov a príznakov, ktoré udáva pacient a výsledkov špecifických zobrazovacích metód.

Metódy, pri ktorých sa pomocou rôznych fyzikálnych modalít zobrazujú tkanivá a orgány za účelom posúdenia prítomnosti patologických stavov. Zahŕňa metódy využívajúce ionizujúce žiarenie (RTG, počítačová tomografia), magnetické pole (magnetická rezonancia), ultrazvuk (USG), rádionuklidy (PET).

Ochorenie, ktoré súvisí s množením buniek lymfatického systému.

Diagnostická metóda zobrazovania pomocou ultrazvuku.

Kompletné laboratórne krvné vyšetrenie, pomocou ktorého sa zisťujú rôzne parametre vrátane množstva krvných buniek (bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek) a hladiny hemoglobínu v krvi.

Červené krvné farbivo; zložka červených krviniek, ktorá slúži na prenos kyslíka v krvi.

Krvácanie z ciev (tepien, žíl, kapilár).

Zväčšenie pečene a sleziny.

Vyšetrenie pacienta lekárom po získaní zdravotnej anamnézy. Ide o súbor diagnostických postupov, ktoré slúžia na zistenie objektívnych znakov (iných ako subjektívnych príznakov, ktoré uvádza pacient) naznačujúcich chorobný stav.

Vyšetrenie, ktoré slúži na identifikovanie určitého typu buniek v odobratej vzorke na základe špecifických látok, ktoré sa nachádzajú na povrchu alebo vo vnútri týchto buniek.

Pocit únavy, ktorý pretrváva, ťažko sa prekonáva a zanecháva pocit úplného emočného, mentálneho a fyzického vyčerpania. Takýto pocit únavy nesúvisí s vykonávanými činnosťami a nedá sa jednoducho vyriešiť spánkom či odpočinkom.

Minerál, ktorý je dôležitý pre tvorbu hemoglobínu, čo je zložka červených krviniek, ktorá slúži na prenos kyslíka v krvi.

Zložka potravy, ktorá nemá nutričnú hodnotu (nedokáže sa v čreve vstrebať), no je dôležitá pre správnu funkciu tráviaceho systému, ako napr. zvýšenie pocitu sýtosti alebo väzba vody a odpadových látok, ktoré sú tak lepšie odvádzané z tela.

Vitamín skupiny B, ktorý je dôležitý pre rast a reprodukciu buniek v tele.

Zlomeniny kostí v dôsledku ochorenia a nie úrazu.

Stav, pri ktorom sa v krvi alebo moci nachádza abnormálna blielkovina (M-proteín), no nevyskytujú sa iné chorobné prejavy. V niektorých prípadoch sa môže toto ochorenie rozvinúť do myelómu.

Krvinky, ktoré pomáhajú telu bojovať s infekciami. Existuje päť typov bielych krviniek: neutrofily, eozinofily, bazofily, monocyty a lymfocyty.

Krvinky, ktoré obsahujú hemoglobín(látka bielkovinovej povahy, so schopnosťou viazať kyslík a oxid uhličitý a prenášať ich v organizme z pľúc do orgánov a opačne).

Typ bielych krviniek, v ktorých vnútri sa nachádzajú zrnká.

Znížený počet granulocytov v periférnej krvi.

Skupina živín, pre ktorú je charakteristická vysoká energetická hodnota (9 kalórií/g, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s proteínmi či sacharidmi). Tuky majú okrem skladovania a dodávania energie aj ďalšie dôležité funkcie pre správne fungovanie tela, no nemali by sa konzumovať v nadmernom množstve tak, pretože by mohli byť zdraviu škodlivé.

Veľmi citlivá technika na detekciu chromozómových abnormalít.

Kombinovaná liečba chemoterapiou a imunoterapiou.

Stav, kedy má osoba z rôznych dôvodov oslabený imunitný systém.

Vyšetrenie, ktoré slúži na identifikovanie určitých buniek vo vyšetrovanej vzorke kvôli rozlíšeniu špecifických látok, ktoré sa nachádzajú na povrchu alebo vo vnútri týchto buniek.

Liečba, ktorá pôsobí na imunitný systém.

Štatistický číselný termín, ktorý udáva počet jedincov s daným ochorením (nové prípady) za určité časové obdobie.

Proces napadnutia organizmu alebo jeho časti (orgánov a tkanív) jedným alebo viacerými druhmi mikroorganizmov (napr. vírusy, baktérie).

Zníženie schopnosti obličiek vykonávať svoju funkciu.

Zvýšený obsah vápnika v krvi.

Zvýšená viskozita krvnej plazmy, čo môže byť spojené s bolesťou hlavy, rozmazaným videním, krvácaním do sietnice a krvácaním z úst a nosa.

Typ enzýmu, ktorý sa dá zistiť v krvi a iných telesných tkanivách a je zapojený do tvorby energie v bunkách. Zvýšenie množstva tejto látky v krvi môže naznačovať poškodenie tkaniva alebo niektoré druhy rakovín.

Poškodenie tkaniva alebo orgánu, pričom ide o samostatnú a lokalizovanú zmenu.

Druh rakoviny, ktorý postihuje biele krvinky.

Hematologické nádorové ochorenie s chronickým priebehom, ktoré je spôsobené nahromadením zrelých lymfocytov v kostnej dreni a periférnej krvi (krvnom obehu).

Klinický stav, pre ktorý je charakteristické abnormálne zníženie počtu leukocytov (bielych krviniek) v krvi.

Zväčšenia lymfatických uzlín.

Typ bielej krvinky, ktorý pomáha pri obrane organizmu pred infekciou. Existujú tri hlavné typy lymfocytov: B-lymfocyty, ktoré tvoria protilátky, T-lymfocyty, ktoré majú rôznu funkciu vrátane pomáhania B-lymfocytom pri tvorbe protilátok, a NK-bunky (tzv. prirodzení zabijaci), ktoré dokážu napádať bunky infikované vírusom a nádorové bunky.

Typ bielej krvinky, ktorý pomáha chrániť organizmus pred infekciou. B-bunky tvoria protilátky.

Malé okrúhle útvary patriace do imunitného systému, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach tela a sú navzájom prepojené prostredníctvom lymfatických ciev. Lymfatické uzliny sú miesta, kde sa zhromažďujú bunky imunitného systému, najmä lymfocyty, stretávajú sa s potenciálne nebezpečnými cudzorodými látkami a bojujú s nimi.

Poškodenie časti alebo celej kosti v dôsledku rôznych chorobných procesov, ako napr. zápal kosti, primárne alebo metastatické kostné nádory, ochorenia nervov, ochorenia endokrinného systému alebo v dôsledku úrazov. Ak je toto poškodenie veľmi rozsiahle, môže viesť ku zlomenine kosti aj pri veľmi miernom úraze.

Monoklonálna gamapatia nejasného významu s tvorbou M-proteínu typu IgM.

Vnútorná časť špongióznej kosti, kde sa tvoria krvinky (biele krvinky, červené krvinky a krvné doštičky).

Nádorové ochorenie krvi spojené snahromadením plazmatických (myelómových) buniek v kostnej dreni a tvorbou abnormálnej bielkoviny (M-proteínu).

Orgán, ktorý sa nachádza v ľavej hornej časti brucha a jeho úlohou je okrem iného „filtrovať“ krv, vylučovať škodlivé látky a ničiť staré červené krvinky a poškodené bunky. Zväčšenie tohto orgánu sa označuje ako splenomegália.

Látky, ktoré sa v tele nachádzajú v malom množstve, no sú pre život človeka nevyhnutné. Minerály si nevie naše telo vytvoriť, takže ich musíme získavať zo stravy. Minerálne soli sú dôležité najmä pri procese tvorby zubov a kostí, regulácii soli a vody, raste a vývoji tkanív a orgánov a procesoch tvorby energie.

Synonymum pre nádor (novotvar).

Poškodenie periférnych (okrajových) nervov spojené s pocitom stŕpnutia, zníženej citlivosti a/alebo bolesti rúk, chodidiel, nôh a/alebo ramien.

Klinický stav, pre ktorý je charakteristické abnormálne zníženie počtu neutrofilov (typ bielych krviniek) v krvi.

Vitamín, ktorý zohráva úlohu v reakciách bunkového dýchania, syntéze a rozklade aminokyselín, mastných kyselín a cholesterolu. Jeho nedostatok predstavuje základ ochorenia pelagra, ktoré bolo do konca 19. storočia rozšíreným ochorením v chudobnejších častiach našej krajiny a je charakterizované poruchami tráviaceho traktu, neurologickými a mentálnymi poruchami a najmä kožnými léziami.

Všetky potravinové zložky, ktoré telo využíva na zabezpečenie normálneho vývoja a zachovania zdravia. Rozlišujeme makroživiny (proteíny, sacharidy, tuky) a mikroživiny (vitamíny a minerály), pričom do tejto klasifikácie sa pridáva aj voda a vláknina.

Bunky, ktoré sú zodpovedné za tvorbu kostného tkaniva.

Bunky, ktoré sú zodpovedné za vstrebávanie kostného tkaniva.

Organický materiál kostnej hmoty.

Alebo monoklonálny imunoglobulín, resp. imunoglobulín s ľahkým reťazcom, ktorý sa nachádza v krvi alebo moči a tvoria ho plazmatické bunky. Pri Waldenstromovej makroglobulinémii (WM) je paraproteín vždy podtypu IgM. U pacientov s IgM-MGUS sa pravidelne vyšetruje množstvo monoklonálneho paraproteínu s cieľom sledovať možný vývoj ochorenia do WM.

Malé ohraničené krvácanie spôsobené porušením malých podkožných cievok.

Krvné telieska, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi.

Zníženie počtu krvných doštičiek pod normálnu hladinu.

Intenzívny vrchol v oblasti γ alebo β elektroforegramu bielkovín séra a moču, ktorý je pre typický u pacientov s myelómom. Ide o znak vylučovania veľkého množstva mnoklonálneho imunoglobulínu (M-proteínu).

Nazýva sa aj plazmocyt. Bunka imunitného systému, ktorá vylučuje veľké množstvo protilátok a nachádza sa v kostnej dreni.

Typ myelómu, kedy sa nádor nachádza len na jednom mieste v kostnej dreni alebo extramedulárne (mimo kostnej drene).

Štatistický číselný termín, ktorý udáva počet jedincov v populácii s daným ochorením v určitom čase.

Látka, ktorú prijímame v potrave a v tele sa potom mení na vitamín A.

Predpovedanie pravdepodobného priebehu ochorenia.

Voľné ľahké reťazce monoklonálneho imunoglobulínu (M-proteínu) vylučované v moči u niektorých pacientov s myelómom.

Proteín, ktorý sa nachádza v sére a/alebo moči u 98 % pacientov s mnohopočetným myelómom. Jeho identifikácia a stanovenie množstva sú nevyhnutné na určenie diagnózy a vyhodnotenie úspešnosti liečby.

Vysokomolekulárna látka, ktorá je tvorená jedným alebo viacerými reťazcami aminokyselín. Predstavuje veľmi dôležitú súčasť živých organizmov a má rozmanité funkcie vrátane energetického metabolizmu, bunkového cyklu, transportných mechanizmov, imunity, bunkovej signalizácie, regulačných aj stavebných funkcií.

Źiarenie, ktorého energia postačuje na to, aby atómy stratili elektróny a stali sa tak iónmi. Medzi ionizačné žiarenie patrí napríklad alfa a beta žiarenie gama žiarenie a RTG žiarenie. Medzi neionizačné žiarenie patrí ultrafialové, infračervené a viditeľné svetlo.

Odpadové produkty, ktoré sa tvoria vnútri buniek a škodia organizmu.

Vystupujúca časť nervu prechádzajúceho miechou.

Technika diagnostického zobrazovania, ktorá využíva schopnosť RTG žiarenia ovplyvniť fotografický film v závislosti od rôznej hustoty tkaniva, ktorým toto žiarenie prechádza.

Diagnostická technika, ktorá na vytvorenie rádiografickej snímky využíva namiesto žiarenia magnetické polia. Užitočná je najmä pri neurologických ochoreniach, ochoreniach kostrového svalstva, kardiovaskulárnych ochoreniach a v onkológii.

Prejav ochorenia, ktorý môže lekár pozorovať (napr. vyrážka).

Systémový zápal spôsobený infekciou krvi.

Hematologické ochorenie.

Sprevádzaný prejavmi (symptómami).

Súbor orgánov, tkanív a cirkulujúcich buniek, ktoré sa nachádzajú v celom tele a navzájom so sebou komunikujú a dokážu sa zapojiť do obrany organizmu.

Zložka imunitného systému, do ktorej patria rôzne orgány a tkanivá vrátane sleziny, kostnej drene, lymfatických uzlín a lymfatických ciev.

Štandardizovaná metóda, ktorou sa definuje pokročilosť nádorového ochorenia (určenie štádia ochorenia).

Zobrazovacia diagnostická metóda, pri ktorej sa zbierajú údaje pri prechode cielených zväzkov RTG lúčov postihnutou oblasťou a tieto údaje sa spracovávajú počítačom, výsledkom čoho je zobrazenie „rezu“ vyšetrovaných tkanív alebo orgánov.

Vitamín, ktorý je potrebný na metabolizmus sacharidov a ktorý podporuje celkový stav výživy nervového tkaniva.

Zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá v sebe zahŕňa intravenózne (do žily) podanie látok, ktoré sa v organizme bežne nachádzajú (napr. glukóza), no tieto látky sú „označené“ rádioaktívnymi molekulami (rádiofarmakami) s cieľom zistiť distribúciu týchto látok v tele. Keďže nádory priťahujú glukózu, PET odhalí takéto nahromadenie vo forme farebných škvŕn na rádiografickej snímke. Táto technika je vhodná na potvrdenie diagnózy rakoviny, overenie prítomnosti metastáz alebo na zistenie účinnosti protinádorovej liečby.

Chromozómová abnormalita v dôsledku výmeny materiálu medzi dvoma chromozómami.

Zníženie počtu krvných doštičiek.

Rýchlosť, akou sa za príslušný čas usadia červené krvinky (erytrocyty). Získaný údaj je ukazovateľom nešpecifického zápalu.

Vitamín, ktorý sa zúčastňuje na mnohých metabolických reakciách a syntéze kolagénu, niektorých aminokyselín a hormónov, je tiež antioxidantom a zapája sa do alergických reakcií. Neutralizuje voľné radikály a má ochrannú funkciu na úrovni žalúdka, inhibuje tvorbu karcinogénov. Jeho nedostatok spôsobuje ochorenie nazývané skorbut.

Medicínsky postup, pri ktorom pacient nie je liečený, ale starostlivo sa sleduje počas pravidelných lekárskych kontrol, až do objavenia sa prejavov ochorenia, alebo ich zmeny.


EM-110556

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Typy mnohopočetného myelómu
Čo je mnohopočetný myelóm?
Lekárske vyšetrenia a laboratórne testy